Den Danske Maritime Fond

Yder 0,5 - 2 mio. kr. i tilskud til forskning og udvikling inden for:

Om Den Danske Maritime Fond

Den Maritime Fond råder årligt over ca. DKK 50 mio. til medfinansiering af udvikling af nye produkter og teknologier.

Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af fondens støtte få:

  • DKK 0,5 - 2 mio. til teknologi- og produktudvikling
  • Initiativer der støtter innovation og forretningsudvikling i den maritime sektor

Formålet med Den Maritime Fond er at styrke og udvikle skibsfart- og værftsindustrien med henblik på at skabe nye arbejdspladser og styrke branchens virksomheder.

Muligheder med Den Maritime Fond

Fonden er stiftet for at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftsindustri. Dette sker gennem økonomisk støtte til forskning, teknologi- og produktudvikling, uddannelse, rekruttering og andre typer af initiativer med maritimt fokus. Fonden ser således gerne, at uddelingerne tilfalder virksomhedsrelaterede aktiviteter, for herigennem at styrke branchens vækst og medvirke til øget beskæftigelse.

Krav til støtte fra Den Maritime Fond

Der er ikke opstillet nærmere kriterier for, hvilke typer aktiviteter Den Maritime Fond ønsker at støtte, men ser gerne ansøgninger der er innovative, fremadrettede og forretningsorienterede. Det vil sige projekter som udvikler kompetencerne og konkurrenceevnen i den danske maritime sektor.

Ved kommercialiserbare projekter betragtes støtten som et lån, såfremt projektet viser sig overskudsgivende inden for en periode på 5 år efter den sidste udbetaling af støtte. 

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Den Danske Maritime Fond. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

24
okt

Fonden støtter innovative aktiviteter, som udvikler den danske maritime sektors kompetencer og konkurrencekraft. Ansøger skal have en stærk tilknytning til eller stærk interesse for den danske maritime industri, dvs. rederibranchen, skibsværftsindustrien og tilhørende følgeindustrier, servicevirksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, serviceorganisationer samt myndigheder.

Kan jeres projekt få støtte fra Den Danske Maritime Fond?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Den Danske Maritime Fond. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant