EUDP

Yder 2,5 - 50 mio. kr. i tilskud til udvikling og demonstration inden for:

Om EUDP

I 2017 har EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) ca 170 mio. kr. til medfinansiering af udvikling og demonstration af nye effektive energiteknologier.

Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af programmet få:

 • DKK 2,5-50 mio. til teknologiudvikling og demonstration
 • Netværk til udviklingspartnere og marked
 • Teknologi- og videnstilførsel

Formålet med EUDP er at udnytte og udvikle danske erhvervspotentialer på energiområdet, samt en række energipolitiske mål herunder: Forsyningssikkerhed, et renere miljø og omkostningseffektivitet.

Muligheder med EUDP

Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder så længe man er tilknyttet energisektoren eller ønsker at træde ind i den.

Det afgørende er, at virksomheden/konsortiet har en projektidé med fokus på at løse en energiteknologisk problemstilling. Gennem EUDP kan virksomheder få medfinansiering til:

 • Projekter, der omfatter udvikling og/eller demonstration af nye effektive energiteknologier 
 • Forskningsprojekter som direkte forbereder eller understøtter demonstration
 • Udvikling af offentlig/private partnerskaber om nye energiteknologier

Krav til støtte fra EUDP

EUDP støtter projekter, hvori der foretages en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold for derefter at lave en markedsintroduktion. EUDP kan give tilskud til udvikling og/eller demonstration af alle energiteknologier, der kan bidrage til at nå de energipolitiske mål, bl.a.:

 • Biomasseteknologier og -systemer til transport og energi
 • Vindkraft og andre vedvarende energiteknologier
 • Brint og brændselscelleteknologier       
 • Lavenergibygninger
 • Energieffektive løsninger, herunder i slutforbruget, samt fleksibelt energiforbrug
 • Samlede energisystemer (integration af teknologier), herunder transport af energi       
 • Mere effektive indvindingsmetoder for olie og gas 
 • Mere effektiv og miljøvenlig produktion i øvrigt (el og varme), herunder CO2-deponering

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under EUDP. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

27
mar

Denne deadline er indikativ. EUDP forventer at indkalde ansøgninger til EUDP 2017 ultimo januar 2017. Ansøgningsfristen forventes at være ultimo marts 2017. 

Kan jeres projekt få støtte fra EUDP?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til EUDP. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant