Horizon 2020

Yder 3,5 - 35 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for 2014-2020, med et budget på ca. 600 milliarder kr. til at booste Europas vidensbaserede økonomi og til at tackle prioriterede udfordringer.

Med støtte fra Horizon 2020 kan du gennemføre internationale forskning- og udviklingsprojekter med et typisk tilskud på 10-30 millioner kr. 

Horizon 2020 er opdelt i mange hundrede underprogrammer, opslag og temaer. Vi har gennemgået dem og udvalgt det, som er relevante for virksomheders teknologi- og produktudvikling, og grupperet dem i følgende overordnede områder:

Klik ind på de enkelte områder for at se konkrete opslag.

Horizon 2020 SME Instrument

Horizon 2020s SMV instrument giver giver gode muligheder for at SMVer kan gennemføre internationale forskning- og udviklingsprojekter indenfor en række områder. Støtteordningen udbydes i to separate faser: Fase 1) proof-of-concept og forundersøgelse, og fase 2) udvikling og demonstration. Klik på de enkelte links for at læse mere om de konkrete udbud:

Videnskabelig topkvalitet

EU har afsat EUR 27.818 millioner til styrkelse af forsknings- og innovationsaktiviteter i EU, inden for:

 • Det Europæiske Forskningsråd; tiltrækning af dygtige forskere til at udforske de mest lovende områder
 • Fremtidig og fremspringende teknologi: samarbejdsforskning inden for videnskab og teknologi
 • Marie Curie-aktiviteter: uddannelse og udveksling af viden
 • Forskningsinfrastruktur: styrkelse af infrastrukturen

Industrielt lederskab

EU har afsat EUR 20.280 millioner til fremskyndelse af udviklingen af teknologier og innovative produkter samt til at styrke SMVerne, igennem:

 • Lederskab inden for støtte- og industriteknologi, heriblandt:
  • Informations- og Kommunikationsteknologi
  • Nano teknologi
  • Avancerede materialer
  • Bio teknologi
  • Avanceret produktion og processor
  • Rumfart
 • Adgang til risikovillig kapital: gælds- og egenkapitalsfinansiering for forsknings- og udviklingsdrevne virksomheder
 • Innovation i små og mellemstore virksomheder: stimulering af innovation i SMVer

Samfundsmæssige udfordringer

EU har afsat EUR 35.888 millioner til aktiviteter der vedrører de politiske mål og samfundsmæssige udfordringer, igennem støtte af:

 • Sundhed, demografiske ændringer og trivsel
 • Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning og bioøkonomi
 • Sikker, ren og effektiv energi
 • Intelligent, grøn og integreret transport
 • Klimaindsats, ressourceeffektivitet og råstofforsyning
 • Rummelige, innovative og sikre samfund

Mulighederne ved Horizon 2020

Der vil være mulighed for at søge støtte til de omkostninger der er forbundet med projektet til forskning, udvikling og demonstrationsaktiviteter. 

Krav til Horizon 2020

Horizon 2020 lægger vægt på offentlig-private partnerskaber, samt samarbejde på tværs af værdikæden, hvor forskning og udviklingsaktiviteter bliver brugt til at løse konkrete samfundsmæssige problemstillinger. Derudover vil man særligt gerne støtte SMVerne i EU, hvor særlige initiativer har til formål at støtte disse, bl.a. igennem programmet Innovation i små og mellemstore virksomheder.

EUopStart

EUopStart har til formål at intensivere danske virksomheders deltagelse i europæisk forskning, udvikling og innovation. EUopStart yder derfor tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i europæiske innovationsprogrammer.

Læs mere om EUopStart

Kan jeres projekt få støtte fra Horizon 2020?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Horizon 2020. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant