Horizon 2020

Yder 3,5 - 35 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for 2014-2020. Med et budget på ca. 600 milliarder kr. er programmets formål at booste Europas vidensbaserede økonomi til at tackle prioriterede udfordringer.

Mulighederne ved Horizon 2020

Med støtte fra Horizon 2020 kan du gennemføre internationale forskning- og udviklingsprojekter med et typisk tilskud på 3-30 millioner kr. Der vil være mulighed for at søge støtte til omkostninger forbundet med forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter. 

Horizon 2020 er opdelt i arbejdspakker og undertemaer. Vi har gennemgået dem og udvalgt de opslag, som er relevante for virksomheders teknologi- og produktudvikling. På vores side er de grupperet i følgende overordnede områder:

Klik ind på de enkelte områder for at læse mere om de konkrete muligheder.

Horizon 2020 SME Instrument

Horizon 2020’s SMV-instrument er specielt oprettet for at hjælpe SMV’er med at gennemføre internationale forskning- og udviklingsprojekter inden for en række områder. Støtteordningen udbydes i to separate faser: Fase 1) proof-of-concept og forundersøgelse, og fase 2) udvikling og demonstration. Klik på de enkelte links for at læse mere om de konkrete muligheder:

Krav til Horizon 2020

Horizon 2020 lægger vægt på offentlig-private partnerskaber, samt samarbejde på tværs af værdikæden, hvor forskning og udviklingsaktiviteter bliver brugt til at løse konkrete samfundsmæssige problemstillinger. Derudover vil man særligt gerne støtte SMV’erne i EU.

EUopStart – Hjælp til din Horizon 2020-ansøgning

EUopStart har til formål at intensivere danske virksomheders deltagelse i europæisk forskning, udvikling og innovation. EUopStart yder derfor økonomisk tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i europæiske innovationsprogrammer. Pengene kan bruges til at dække egne lønomkostninger og udgifter til konsulenter i forbindelse med ansøgningsskrivning.

Læs mere om EUopStart

Kan jeres projekt få støtte fra Horizon 2020?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Horizon 2020. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant