Horizon 2020 IKT

Yder 7 - 35 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om Horizon 2020 IKT

Med støtte fra Horizon 2020 kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker indenfor informations- og kommunikationsteknologi. Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af programmet få:

 • € 1-5 mio. til teknologi- og produktudvikling
 • IPR – Patentrettigheder
 • Netværk til udviklingspartnere
 • Adgang til nye markeder
 • Teknologi- og videnstilførsel

Formålet med Horizon 2020 ICT er at øge den europæiske konkurrenceevne i forhold til resten af verden og skabe nye arbejdspladser.

Muligheder ved Horizon 2020 IKT

Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder uanset branche og teknologiniveau. Det er således også interessant for virksomheder med traditionel produktion og ikke kun for højteknologiske virksomheder.
Det afgørende er, at virksomheden enten står over for en teknologisk udfordring, eller har en projektide til at løse en teknologisk/samfundsmæssig problemstilling. Gennem Horizon 2020 IKT kan virksomhederne få medfinansiering fra EU til forskning og udvikling, samt demonstration.

Opslag under Horizon 2020 IKT, vil blive udbudt til projekter indenfor følgende kategorier (se nederst på siden for aktuelle opslag):

 • Den næste generation af komponenter og teknologier: Smart systemindlejring, cyber-fysiske systemer etc.
 • Avanceret, tilpasset, og energibesparende databehandling
 • Fremtidens internet: Smart netværksteknologi, innovativ internetarkitektur, optisk og trådløs netværksteknologi, avanceret cloud-infrastruktur og -service, web-iværksætteri, 5G netværksinfrastruktur etc.
 • Indholdsteknologi og informationsstyring: Big data, teknologi til brug i kreative industrier og sociale medier, spilteknologi etc.
 • Robotteknologi
 • Mikro- og nanoelektronik (inkl. fotonik)
 • Tværfaglige IKT aktiviteter: Internetsikkerhed etc.

Krav til Horizon 2020 IKT

Der er 3 overordnede krav til et projekt for at kunne ansøge om støtte fra Horizon 2020 IKT:

 • Innovationshøjde - produktet/teknologien skal være ny(t) og løse en Europæisk problemstilling
 • Stort markedspotentiale eller stor samfundsøkonomisk impact – min. €100mio over 5 år.
 • Projektet kræver internationale partnere.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Horizon 2020 IKT i øjeblikket.

Kan jeres projekt få støtte fra Horizon 2020 IKT?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Horizon 2020 IKT. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant