Horizon 2020 SME Instrument - Energi, klima og transport

Yder 3,5 - 20 mio. kr. i tilskud til udvikling og demonstration inden for:

Om Horizon 2020 SME Instrument - Energi, klima og transport

Horizon 2020 SME Instrument yder direkte støtte til små- og mellemstore europæiske virksomheder med ønske om at udvikle og internationalisere innovative idéer. Ordningen er derfor relevant for højteknologiske og forskningstunge virksomheder, serviceorienterede virksomheder, konsortier og SMVer der ansøger alene. Ved succesfuld ansøgning til støtteordningen kan virksomheden få:

  • Fase 1: En samlet sum på € 50.000 til proof-of-concept og forundersøgelser
  • Fase 2: € 0,5-2,5 mio. til udvikling og demonstration
  • 70 % tilskud til de samlede projektomkostninger

Muligheder ved Horizon 2020 SME

Horizon 2020 SMV tilbyder støtte til SMVer i en række industrier. Støtte ydes til udvikling af innovative idéer til markedsmodne produkter, processer og services. Ordningen har et overordnet budget på € 3mia. som vil blive udbudt i to separate faser med løbende deadlines.

Fase 1-støttte udbydes til undersøgelse og vurdering af den tekniske gennemførlighed og det kommercielle potentiale for banebrydende innovation.

  • Fase 1 aktiviteter inkluderer: Risikovurdering, markedsundersøgelser, brugerinddragelse, IPR og patentrettigheder, innovationsstrategiudvikling, partnersøgning, gennemførlighed af koncept, etc.

Fase 2-støtte udbydes til innovative projekter med henblik på kommercialisering, der er understøttet af en strategisk forretningsplan (som potentielt er virkeliggjort gennem fase 1-støtte).

  • Fase 2 aktiviteter inkluderer: Prototypeudvikling, miniaturisering, opskalering, design, ydeevneverifikation, testing, demonstration, pilotprojekter, markedsintroduktion etc.

Krav til Horizon 2020 SME

Der er tre overordnede krav til et projekt for at kunne ansøge om støtte fra Horizon 2020 SME:

  • Mindst en SMV skal være involveret i projektet (En SMV har færre end 250 ansatte, samt en årlig omsætning under € 50 mio. og/eller en balance under €43 mio.). SMVer kan også søge alene
  • Det er ikke muligt at deltage med mere end et projekt ad gangen (både fase 1 og fase 2)
  • Fase 2 projekter skal baseres på en strategisk forretningsplan hvor der fokuseres på IPR beskyttelse og ejerskab samt kommerciel udnyttelse.

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Horizon 2020 SME Instrument. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

18
okt
2017

Proposals are expected to strongly contribute to one or a combination of more than one of the challenges outlined in the the Horizon 2020 Societal Challenge ‘Secure, Clean and Efficient Energy’, in particular with regard to:

- Reducing energy consumption and carbon footprint by smart and sustainable use (including energy-efficient products and services as well as ‘Smart Cities and Communities’),
- Low-cost, low-carbon electricity supply (including renewable energy as well as carbon capture and storage and re-use),
- Alternative fuels and mobile energy sources,
- A single, smart European electricity grid,
- New knowledge and technologies, and
- Robust decision making and public engagement.

18
okt
2017

Proposals to develop new services, products, processes, technologies, systems and combinations thereof that contribute to achieving the the EU's goals for Transport and Smart Cities Mobility are invited apply.

18
okt
2017

This topic is targeted at all types of eco-innovative SMEs in all areas addressing the climate action, environment, resource efficiency and raw materials challenge.

07
nov
2017

Proposals are expected to strongly contribute to one or a combination of more than one of the challenges outlined in the the Horizon 2020 Societal Challenge ‘Secure, Clean and Efficient Energy’, in particular with regard to:

- Reducing energy consumption and carbon footprint by smart and sustainable use (including energy-efficient products and services as well as ‘Smart Cities and Communities’),
- Low-cost, low-carbon electricity supply (including renewable energy as well as carbon capture and storage and re-use),
- Alternative fuels and mobile energy sources,
- A single, smart European electricity grid,
- New knowledge and technologies, and
- Robust decision making and public engagement.

07
nov
2017

Proposals to develop new services, products, processes, technologies, systems and combinations thereof that contribute to achieving the the EU's goals for Transport and Smart Cities Mobility are invited apply.

07
nov
2017

This topic is targeted at all types of eco-innovative SMEs in all areas addressing the climate action, environment, resource efficiency and raw materials challenge.

Kan jeres projekt få støtte fra Horizon 2020 SME Instrument?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Horizon 2020 SME Instrument - Energi, klima og transport. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant