Horizon 2020 SME Instrument - Nano, Materialer og Produktion

Yder 3,5 - 20 mio. kr. i tilskud til udvikling og demonstration inden for:

Om Horizon 2020 SME Instrument - Nano, Materialer og Produktion

Horizon 2020 SME Instrument yder direkte støtte til små- og mellemstore europæiske virksomheder med ønske om at udvikle og internationalisere innovative idéer. Ordningen er derfor relevant for højteknologiske og forskningstunge virksomheder, serviceorienterede virksomheder, konsortier og SMVer der ansøger alene. Ved succesfuld ansøgning til støtteordningen kan virksomheden få:

  • Fase 1: En samlet sum på € 50.000 til proof-of-concept og forundersøgelser
  • Fase 2: € 0,5-2,5 mio. til udvikling og demonstration
  • 70 % tilskud til de samlede projektomkostninger

Muligheder ved Horizon 2020 SME

Horizon 2020 SMV tilbyder støtte til SMVer i en række industrier. Støtte ydes til udvikling af innovative idéer til markedsmodne produkter, processer og services. Ordningen har et overordnet budget på € 3mia. som vil blive udbudt i to separate faser med løbende deadlines.
 

Fase 1-støttte udbydes til undersøgelse og vurdering af den tekniske gennemførlighed og det kommercielle potentiale for banebrydende innovation.

  • Fase 1 aktiviteter inkluderer: Risikovurdering, markedsundersøgelser, brugerinddragelse, IPR og patentrettigheder, innovationsstrategiudvikling, partnersøgning, gennemførlighed af koncept, etc.

Fase 2-støtte udbydes til innovative projekter med henblik på kommercialisering, der er understøttet af en strategisk forretningsplan (som potentielt er virkeliggjort gennem fase 1-støtte).

  • Fase 2 aktiviteter inkluderer: Prototypeudvikling, miniaturisering, opskalering, design, ydeevneverifikation, testing, demonstration, pilotprojekter, markedsintroduktion etc.

Krav til Horizon 2020 SME

Der er tre overordnede krav til et projekt for at kunne ansøge om støtte fra Horizon 2020 SME:

  • Mindst en SMV skal være involveret i projektet (En SMV har færre end 250 ansatte, samt en årlig omsætning under € 50 mio. og/eller en balance under €43 mio.). SMVer kan også søge alene
  • Det er ikke muligt at deltage med mere end et projekt ad gangen (både fase 1 og fase 2)
  • Fase 2 projekter skal baseres på en strategisk forretningsplan hvor der fokuseres på IPR beskyttelse og ejerskab samt kommerciel udnyttelse.

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Horizon 2020 SME Instrument. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

18
okt
2017

Research results should be taken up by industry, harvesting the hitherto untapped potential of nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing technologies. The goal is to create added value by creatively combining existing research results with other necessary elements, to transfer results across sectors where applicable, to accelerate innovation and eventually create profit or other benefits. The research should bring the technology and production to industrial readiness and maturity for commercialisation after the project.

07
nov
2017

Research results should be taken up by industry, harvesting the hitherto untapped potential of nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing technologies. The goal is to create added value by creatively combining existing research results with other necessary elements, to transfer results across sectors where applicable, to accelerate innovation and eventually create profit or other benefits. The research should bring the technology and production to industrial readiness and maturity for commercialisation after the project.

Kan jeres projekt få støtte fra Horizon 2020 SME Instrument?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Horizon 2020 SME Instrument - Nano, Materialer og Produktion. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant