Innovationsfonden

Yder 5 - 30 mio. kr. i tilskud til forskning og udvikling inden for:

Om Innovationsfonden

Innovationsfonden giver tilskud til udvikling af ny viden og teknologi. I 2016 uddeler fonden omkring 600 mio. kr. til innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Innovationsfondens arbejder inden for 6 fagområder:

 • Bioressourcer, fødevarer og livsstil
 • Handel, service og samfund
 • Energi, miljø og klima
 • Produktion, materialer, digitalisering og IKT
 • Infrastruktur, transport og byggeri
 • Biotek, medico og sundhed

Grand Solutions

Innovationsfonden støtter store projekter - Grand Solutions - med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Det kan være udvikling af et produkt, proces eller opbygning og udvikling af langsigtede og generiske forskningskompetencer.

Investeringsmuligheder for Grand Solutions:

 • Åbent opslag: Åbent for alle med en god idé. Investeringerne er ikke er bundet til et bestemt tema.
 • Temabaserede opslag: Investeringer i projekter, som falder under et af fondens prædefinerede fokusområder.

Ansøgningsprocessen er delt op i to faser. I fase 1 indsendes en kort ansøgning. Herefter evalueres ansøgningen og interessante projekter bliver inviteret til at indgive en mere omfattende fase 2-ansøgning.

Der er følgende krav til projekterne:

 • 2-5 års varighed
 • 5-30 mio. kr. pr. projekt. I særlige tilfælde kan støtten hæves til 50 mio. kr.
 • Op til 50% medfinansiering (60% til SMV’er)
 • Deltagelse af min. en virksomhed samt en offentlig forskningsinstitution
 • Universiteters egenfinansiering udgør mindst 10%
 • Virksomheders egenfinansiering afhænger af, hvor stor virksomheden er, og hvorvidt jeres projektet har fokus på forskning, udvikling eller kommercialisering af viden
 • Innovationsfondens investering kan maksimalt udgøre 75% af det samlede projektbudget

InnoBooster

Med InnoBooster ønsker Innovationsfonden at støtte gode ideer fra SMV'er, iværksættere og forskere. InnoBooster inveterer 50.000 - 5 mio. kr. i lovende projekter, der demonstrerer nytænkning og stort markedspotentiale. 

Læs mere om InnoBooster her. 

 

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Innovationsfonden i øjeblikket.

Kan jeres projekt få støtte fra Innovationsfonden?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Innovationsfonden. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant