Innovationsfonden

Yder 5 - 30 mio. kr. i tilskud til forskning og udvikling inden for:

Om Innovationsfonden

Innovationsfonden giver tilskud til udvikling af ny viden og teknologi. I 2017 uddeler fonden mere end 500 mio. kr. til innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Innovationsfondens arbejder inden for 6 fagområder:

 • Bioressourcer, fødevarer og livsstil
 • Handel, service og samfund
 • Energi, miljø og klima
 • Produktion, materialer, digitalisering og IKT
 • Infrastruktur, transport og byggeri
 • Biotek, medico og sundhed

Grand Solutions

Innovationsfonden støtter store projekter - Grand Solutions - med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Det kan være udvikling af et produkt, proces eller opbygning og udvikling af langsigtede og generiske forskningskompetencer.

Investeringsmuligheder for Grand Solutions

 • Åbent opslag: Åbent for alle med en god idé. Investeringerne er ikke er bundet til et bestemt tema.
 • Temabaserede opslag: Investeringer i projekter, som falder under et af fondens prædefinerede fokusområder.

Finansieringsgrad for deltagere:

 • SMV'er: Op til 60%
 • Store virksomheder: Op til 50%
 • Statslige organisationer og forskningsinstitutioner: 90% + evt. overhead
 • GTS-institutter: Op til 60% 

Krav til projekterne:

 • 2-5 års varighed
 • Støttebeløb på 5-30 mio. kr. pr. projekt.

OBS: Ny ansøgningsprocess
Innovationsfonden har den 20. december offentligjort ny ansøgningsprocess. Ansøgere skal nu kun skrive én ansøgning. Fonden er dermed gået væk fra en ansøgningsprocess med to faser.

InnoBooster

Med InnoBooster ønsker Innovationsfonden at støtte gode ideer fra SMV'er, iværksættere og forskere. InnoBooster inveterer 50.000 - 5 mio. kr. i lovende projekter, der demonstrerer nytænkning og stort markedspotentiale. 

Læs mere om InnoBooster her. 

 

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Innovationsfonden. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

07
mar

Med investeringerne i Strategiske Vækstteknologier ønsker Innovationsfonden at udvikle tværdisciplinære teknologier og løsninger, der i fremtiden vil være drivkraft for den økonomiske udvikling og til løsning af væsentlige problemstillinger. Opslaget omfatter forskning og innovation inden for udviklingen af fremtidens produktionssystemer, IKT løsninger og materialeteknologiske løsninger. 

07
mar

Innovationsfondens ønsker med dette opslag at styrke forsknings- og udviklingsindsatsen inden for de muligheder, der er ved udnyttelsen af rummet, anvendelsen af droner samt de teknologier, der er nødvendige for at løse udfordringerne indenfor begge områder. Fonden ønsker for begge områder at prioritere radikale og/eller ”disruptive” ideer, der kan åbne for nye markeder eller løse eksisterende problemer på en ny og værdiskabende måde.

07
mar

Innovationsfonden investerer i projekter, der udvikler og anvender ny viden om fødevarer, sundhed, livsstil, forbrugeraspekter og deres sammenhænge samt om produktion, herunder bioøkonomi, klima- og miljøfaktorer, regulering og samfundseffekter, og deres sammenhænge. Innovationsfonden ser desuden gerne ansøgninger med fokus på̊ en forskningsmæssig understøttelse af de danske styrkepositioner inden for økologiske fødevarer mv. Yderligere er madspild er et stort og tiltagende problem i det moderne samfund hvorfor Innovationsfonden også̊ gerne ser projekter som adresserer elementer relevante for forebyggelse af madspild.

07
mar

På sundhedsområdet ønsker Innovationsfonden, at patienterne har adgang til den seneste  viden og de mest effektive tilbud til behandling af sygdomme. Innovationsfonden investerer derfor i projekter, der adresserer udfordringer på sundhedsområdet og bidrager til at optimere effekten og kvaliteten i patientbehandlingen, sygdomsforebyggelse
og sundhedsvæsenets organisering.

07
mar

Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte en effektiv grøn omstilling, en omkostningseffektiv udnyttelse af energiressourcerne og et miljømæssigt bæredygtigt energisystem med en minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø, herunder:

 • Udvikling af radikalt nye teknologier, løsninger, services og forretningsmodeller
 • Trinvise forbedringer af eksisterende teknologier og løsninger
 • Løsninger baseret på tværfaglige samarbejder, hvor f.eks. IKT løsninger og/eller ny materialeteknologi, understøtter effektiv udnyttelse og produktion af vedvarende energi
07
mar

Investeringerne inden for miljøteknologi skal bidrage til at udvikle løsninger på globale udfordringer gennem globalt konkurrencedygtige og bæredygtige miljøteknologier. Løsningerne skal fremme cirkulær økonomi og dække områderne vand, luft, jord og affald. Innovationsfondens ønsker at støtte projekter, der anvender forskning og innovation for at opbygge og styrke viden om de danske og globale miljøproblemer for at fastholde og styrke konkurrenceevne for danske virksomheder - nationalt og internationalt.

05
jun

Under Åbent Opslag kan alle virksomheder eller organisationer med en god idé søge om støtte fra Innovationsfonden. 

Denne deadline er indikativ. Innovationsfonden offentligør detaljer for dette opslag i foråret 2017. 

Kan jeres projekt få støtte fra Innovationsfonden?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Innovationsfonden. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant