Markedsmodningsfonden

Yder 1,2 - 5 mio. kr. i tilskud til demonstration inden for:

Om Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden støtter test og tilpasning af nye, innovative produkter og services. I 2016 uddeler fonden 56,4 mio. kr. Virksomheder kan opnå medfinansiering til test og tilpasning af produkter i et realistisk miljø eller til en garantistillelse, som giver slutkunden tryghed ved køb af nye innovative løsninger. Fondens formål er at yde tilskud til den sidste markedstilpasning, inden produktet/servicen er klar til markedsintroduktion. 

Det er nødvendigt at projektet har følgende karakteristika:

 • Har en tilpas nyhedsværdi som adskiller sig fra eksisterende produkter og services på det globale marked
 • Har et stærkt kommercielt fundament
 • Har den nødvendige organisation i form af relevante samarbejdspartnere
 • Skaber vækst og beskæftigelse 
 • Har samfundsøkonomisk relevans
 • Støtten fra fonden har en klar tilskyndelseseffekt. Især for store virksomheder er det vigtigt, at denne effekt er blevet analyseret og dokumenterer en væsentlig forøgelse af projektets størrelse eller hastigheden af eksekveringen. 

Muligheder med Markedsmodningsfonden

Både store og små virksomheder kan benytte programmet til medfinansiering af nye tiltag og der er forskellige muligheder for tilskud:

Test og tilpasning:

Ansøgere kan få tilskud til test og tilpasning af et produkt for bedre at kunne nå markedet. Fonden har intet loft for støtte, men giver typisk 1,2-5 mio. kr. til demonstration og markedsmodning af nye produkter. Tilskudssatserne afhænger af organisationstypen. 

 • Små virksomheder; op til 60 % tilskud
 • Mellemstore virksomheder; op til 50 % tilskud
 • Store virksomheder; op til 40 % tilskud
 • Offentlige parter; op til 50 % tilskud

Ansøgningsprocessen:

 • Ansøger booker en telefonisk præscreening med fonden
 • Anhængigt af fondens vurdering kan ansøger derefter blive inviteret til at indsende skriftligt materiale (forretningsplan, CV’er, testbrugererklæring, tildelingskriterier, projektplan og budget) 
 • Projektpræsentation for fonden og ekstern bedømmer

Garantiramme:

Markedsmodningsfonden kan sætte en garanti på produktet, for at kunne garantere produktets innovative karakter og dermed mindske købers usikkerhed ved at investere i ny teknologi. Her deles risikoen imellem sælger (20 %), Markedsmodningsfonden (60 %) og køber (20 %), dvs. hvis produktet afviger substantielt fra det lovede vil kunden få 80 % af sine penge tilbage.

For godkendet projekter kan fonden yde en garantiramme på 3-12 mio. kr. til garantistillelse ved salg af nye innovative produkter. 

Krav til støtte fra Markedsmodningsfonden

Et projekt under Markedsmodningsfonden skal ledes af en privat virksomhed med mindst 2 fuldtidsansatte. Virksomhederne kan søge enkeltvis eller i konsortier med andre virksomheder og/eller offentlige parter. Markedsmodningsfonden støtter ikke projekter der vedrører forskning, demonstration, udvikling af lægemidler og naturmedicin eller finansielle tjenesteydelser. Endvidere er der følgende krav:

Test og tilpasning:

 • Produktet skal være succesfuldt testet, i et demonstrationsanlæg, laboratorieforsøg eller andet
 • Ved ansøgningstidspunktet skal der være som minimum være indgået en aftale med den første testbruger i projektet
 • Budgettet skal være på minimum 3 mio. kr. og skal være afsluttet efter maksimalt 3 år

Garantiramme:

 • Produktet skal være færdigudviklet og være klar til at komme på markedet
 • Garantirammen må ikke vare længere end 2 år

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Markedsmodningsfonden. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

30
sep

Virksomheder kan søge om tilskud til at teste, om deres prototype eller serviceydelse fungerer i et realistisk miljø hos potentielle kunder, samt til en tilpasning af prototypen, der styrker løsningens kommercielle muligheder på markedet.

Den endelige ansøgningsfrist er 7. oktober. For at indsende en ansøgning, er det et krav, at du gennemfører en telefonisk præscreening med fonden. Præscreeningen løber i perioden 8. august til 30. september. Vi forventer at de nuværende vejledning opdateres tættere på præscreningsforløbet. 

Kan jeres projekt få støtte fra Markedsmodningsfonden?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Markedsmodningsfonden. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant