Støtteordninger inden for: Sundheds­teknologi

Hold dig opdateret!

Vi scanner dagligt markedet for støtteordninger, så vi kan give dig aktuel viden om nye muligheder.

Tilmeld dig vores nyhedsservice og bliv opdateret på arrangementer, nye tilskudsmuligheder og kommende deadlines inden for din branche.

Tilmeld dig

Horizon 2020 SME Instrument - Forretningsmodel innovation

Med støtte fra Horizon 2020 SME-Forretningsmodel innovation kan du udvikle forretningsmodeller der understøtter EU's politikker for innovation og vækst hos SMVerne. Støtteordningen udbydes i to separate faser: Fase 1) proof-of-concept og forundersøgelse, og fase 2) udvikling og demonstration. Støtten ydes til en række innovative SMV projekter indenfor SMEer i alle brancher.

 • Tilskudsstørrelse: 3,5 - 20 mio. kr
 • Giver støtte til: Udvikling og demonstration
 • Kommende deadlines: 13 opslag

Horizon 2020 SME Instrument - Sundhed

Med støtte fra Horizon 2020 SME Instrument kan du gennemføre internationale forsknings- og innovationsprojekter der understøtter EU's politikker for innovation og vækst hos SMVerne. Støtteordningen udbydes i to separate faser: Fase 1) proof-of-concept og forundersøgelse, og fase 2) udvikling og demonstration. Støtten ydes til en række innovative SMV projekter indenfor sundhedsområdet.

 • Tilskudsstørrelse: 3,5 - 20 mio. kr
 • Giver støtte til: Udvikling og demonstration
 • Kommende deadlines: 16 opslag

InnoBooster

InnoBooster investerer i små og mellemstore virksomheder og iværksættere. Formålet er at hjælpe med at omsætte gode ideer til værdi, der kan skabe vækst og beskæftigelse.

 • Tilskudsstørrelse: 0,05 - 5 mio. kr
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling og demonstration
 • Kommende deadlines: 2 opslag

Horizon 2020 Sundhed

Med støtte fra Horizon 2020 Sundhed kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på sundhedsområdet. Der gives bl.a. støtte til projekter indenfor: Sundhedsfremme og -forebyggelse, forbedring af diagnose, innovative behandlingsformer og -teknologier, sund og aktiv aldring, samt forbedring af sundhedsinformation.

 • Tilskudsstørrelse: 7 - 35 mio. kr
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling og demonstration
 • Kommende deadlines: 7 opslag

Markedsmodningsfonden

Med støtte fra Markedsmodningsfonden kan du gennemføre projekter, der har til formål at markedsmodne dit produkt i form af:

 • Medfinansiering af test og tilpasning af produkter/serviceydelser i et realistisk miljø
 • Medfinansiering af garantistillelse til slutkunden ved salg af nye innovative løsninger
 • Tilskudsstørrelse: 1,2 - 5 mio. kr
 • Giver støtte til: Demonstration
 • Kommende deadlines: 1 opslag

Innovative Medicines Initiative

Med støtte fra Innovative Medicines Initiative kan virksomheder, forskningsinstitutter mfl. gennemføre internationale forskningsprojekter inden for ny og effektiv medicin. 

 • Tilskudsstørrelse: +7 mio. kr
 • Giver støtte til: Forskning og udvikling
 • Kommende deadlines: 5 opslag

Nordisk Innovation

Nordisk Innovation arbejder for at øge nordiske virksomheders konkurrenceevne og innovationskraft. Formålet med Nordisk Innovation er at etablere partnerskaber mellem førende nordiske offentlige og private aktører inden for handel og innovation.

 • Tilskudsstørrelse: 2 - 15 mio. kr
 • Giver støtte til: Forskning, udvikling og demonstration
 • Kommende deadlines: 2 opslag

Fast Track to Innovation Pilot

Fast Track to Innovation (FTI) yder direkte støtte til innovationsprojekter, der er på vej fra demonstrationsfasen til markedsintroduktion. Programmet er målrettet relativt modne nye teknologier, produkter, koncepter, processer og forretningsmodeller, som mangler det sidste skridt inden markedet. Det overordnede mål er at forkorte tiden til markedsintroduktion. 

 • Tilskudsstørrelse: 7 - 20 mio. kr
 • Giver støtte til: Udvikling og demonstration
 • Kommende deadlines: 2 opslag

Eurostars

Med støtte fra Eurostars kan virksomheder gennemføre markedsnære udviklingsprojekter på tværs af landegrænser. Der gives støtte til alle teknologiområder. Koordinatoren for projektet skal være en højteknologisk SMV, der bruger minimum 10% af omsætning eller personale på forskning & udvikling.

 • Tilskudsstørrelse: 2 - 10 mio. kr
 • Giver støtte til: Udvikling
 • Kommende deadlines: 1 opslag

Innovationsfonden

Innovationsfonden giver tilskud til udvikling af viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden støtter store projekter med fokus på forskning, udvikling og/eller kommercialisering. Det kan være udvikling af et produkt, proces eller opbygning og udvikling af forskningskompetencer. I 2016 uddeler fonden omkring 600 mio. kr. 

 • Tilskudsstørrelse: 5 - 30 mio. kr
 • Giver støtte til: Forskning og udvikling
 • Kommende deadlines: Ingen opslag

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag is a programme directed towards small and medium sized companies with the ambition to grow by means of innovation and development. Innovation in this context is characterized by new successfull products, services, processes and designs. The overarching goal is to strengthen Swedish companies' global competitiveness and contribute with increased growth and more jobs. The programme offers up to 5 million SEK in public funding.

 • Tilskudsstørrelse: 0,4 - 3,5 mio. kr
 • Giver støtte til: Forskning og udvikling
 • Kommende deadlines: 1 opslag
 • Tilskudsstørrelse:
 • Giver støtte til: Forskning og udvikling
 • Kommende deadlines: Ingen opslag