SME Instrument

SME Instrument - Phase 1

Deadline: 7. maj 2019

Phase 1 helps you get a grip on the R&D, technical feasibility and commercial potential of a ground-breaking, innovative idea and develop it into a credible business plan for scaling it up. Activities can include, for example, risk assessment, market research, user involvement, analysis of regulatory constraints or standards regimes, intellectual property management, partner search, or feasibility assessment. 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra SME Instrument

Kan dit projekt få støtte fra SME Instrument

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til SME Instrument.

Om SME Instrument

Horizon 2020’s SMV-instrument er oprettet for at hjælpe SMV’er med at gennemføre internationale forskning- og udviklingsprojekter. Der er ingen specifikke temaer, men det er et krav, at projektet resulterer i et innovativt produkt eller serviceydelse, der booster væksten i virsomheden. 

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant