Fast Track to Innovation

Yder 7 - 20 mio. kr. i tilskud til udvikling og demonstration inden for:

Om Fast Track to Innovation

Fast track to Innovation (FTI) var et program under Horizon 2020 og blev ikke genoprette i forbindelse med  Horizon Europe rammeprogrammet. Vi opfordrer til at undersøge alternative programmer såsom EIC Accelerator eller Eurostars.

Fast Track to Innovation (FTI) er et program under Horizon 2020. FTI yder direkte støtte til innovationsprojekter, der er på vej fra demonstrationsfasen til markedsintroduktion. Programmet er målrettet relativt modne nye teknologier, produkter, koncepter, processer og forretningsmodeller, som mangler det sidste skridt inden markedet. Det overordnede mål er at forkorte tiden til markedsintroduktion. 

Mulighederne med Fast Track to Innovation

Deltagelsen i FTI er åben for alle typer deltagere, men industrideltagelse understreges særligt. Der stilles dog ingen krav om tilknytning til en særlig industri. Der gives støtte til demonstrations- og markedsmodningsaktiviteter såsom pilotprojekter, validering af forretningsmodeller og etablering af standarter.

Ved succesfuld ansøgning kan virksomheden/konsortiet få:

  • 1-3 mio. euro
  • 70 % tilskud til de samlede projektomkostninger

Krav ved deltagelse i Fast Track to Innovation

Der stilles følgende overordnede krav til et projekt, for at kunne ansøge om støtte fra FTI:

  • Konsortiet skal bestå af 3-5 partnere fra EU eller associerede Horizon 2020-lande.
  • En af følgende betingelser skal være opfyldt: Ved 3-4 partnere, skal mindst 2 komme fra industrien, ved 5 partnere er det mindst 3. Alternativt skal mindst 60 % af det totale budget tildeles industripartneren/partnerne.
  • Teknologien skal være moden (mindst TRL 6)
  • Projekter skal relatere til én eller flere af områderne under Horizon 2020, herunder den overordnede prioritet “Societal Challenges” eller det mere specifikke “Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEITs)"
  • Projektperiode: 12-24 måneder
  • Produktet/servicen skal være på markedet senest tre år efter projektstart. I visse tilfælde kan der gives dispensation til en længere periode. 

 

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Fast Track to Innovation i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Fast Track to Innovation?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Fast Track to Innovation . Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant