Støjvenligt ventilationsanlæg reducerer energiforbrug med op til 40%

Efterspørgsel satte gang i innovativ produktudvikling

Den stigende efterspørgsel på energirigtige produkter skaber store muligheder for de mange danske virksomheder, der leverer innovative løsninger på området. En af dem er den nordjyske ventilationsproducent Airmaster A/S.

Virksomheden er i gang med at udvikle et energivenligt, decentralt ventilations-, køle- og varmepumpeanlæg. Der er i dag intet decentraliseret kombinationsanlæg på markedet, da larmen forårsaget af transporten af den ekstra luft, indtil nu har gjort det umuligt at udvikle en brugbar løsning. I Airmasters anlæg er der derimod indbygget en ny patenteret støjreduktionsteknologi, der løser problemet. Derudover er anlægget 40% mindre energikrævende end lignende centrale løsninger.

Et stærkt projekt sikrede godkendt ansøgning

Vi rådgav Airmaster om relevante tilskudsordninger, og hjalp med at finde den ordning, der passede bedst til Airmasters projekt. Herefter planlagde vi ansøgningsforløbet, hvor vi havde ansvaret for at skrive og indsende den endelige ansøgning, der udløste et tilskud på 3,2 mio. kr. fra EUDP. Ansøgningen viste Airmasters stærke faglige kompetencer, et stort markedspotentiale for løsningen og et overbevisende produkt, der er er klar til markedsintroduktion efter endt projekt.

 

Støjvenligt ventilationsanlæg reducerer energiforbrug med op til 40%
Fond: EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Budget: 9 mio. kr.
Tilskud: 3 mio. kr.