Automatisk blodprøveapparat skal mindske ubehag for patienter

Blodprøver uden du opdager det

Læger har ofte behov for at døgnmåle bestemte biomarkører i patientens blod, for at stille en præcis diagnose. I dag er blodprøvetagningen manuel. Det er tidskrævende for personalet og til stor gene for patienterne, der ofte er indlagt i perioden. Det betyder at lægerne ofte undgår at tage det ønskede antal blodprøver – fx på børn. Desuden er de manuelle blodprøver og indlæggelser skyld i stress hos patienterne, hvilket kan give fejlmålinger.

Fluisense har udviklet Fluispotter – et mobilt og fuldautomatisk blodprøveapparat på bare 75 gram. Apparatet kan monteres på patientens arm og indsamle op til 20 prøver i døgnet. Patienten kan dermed få taget prøverne hjemme i trygge omgivelser. På den måde kan man tage et højt antal blodprøver og minimere fejlmålinger. Sammen med Rigshospitalet og børneafdelingen på̊ Herlev Hospital vil Fluisense teste Fluispotter som et diagnostisk værktøj gennem en række kliniske forsøg.

Effektiv koordinering skød ansøgningen i mål

Vi hjalp med at finde det støtteprogram, der passede bedst til projektet og planlagde ansøgningsforløbet. Fluisense havde selv fundet projektpartnerne, så vi fungerede som overordnet koordinator og sørgede for at partnerne sammen fik styr på deres roller i projektet. I sidste ende var vi ansvarlige for at skrive og indsende ansøgningen til Innovationsfonden.

Automatisk blodprøveapparat skal mindske ubehag for patienter
Fond: Innovationsfonden
Budget: 8 mio. kr.
Tilskud: 6 mio. kr.
Partnere: Fluisense ApS, Herlev Hospital & Rigshospitalet