Nytænkning skaber bedre hygiejne og energieffektivitet i fødevarebranchen

Et transportbånd med mange fordele

Transportbånd anvendes i store dele af fødevareindustrien, hovedsageligt til produktion, forarbejdning og emballagehåndtering. Men industrien står over for flere udfordringer. Et transportsystem er ikke bare energitungt at drive, det er den største bakteriebærer i produktionskæden. Derfor efterspørger markedet nye løsninger, der ud over at optimere driften af transportbåndene også er hygiejnemæssigt overlegne.

Den danske virksomhed Ellegaard A/S er gået sammen med tre udenlandske virksomheder for at teste deres nyudviklede hygiejniske og energioptimerede transportbånd. Transportbåndets rensesystem er baseret på forskning og viden om selvrensende overflader og intelligente rengøringssystemer. Dette vil både højne hygiejnen og reducere ressourcerne brugt på rengøring. På slagterierne vil den tid der bliver brugt på vask af transportbånd blive nedsat med op til 33%, hvilket reducerer udgifterne med op til 50%. Samtidig anvender systemet 15% mindre energi sammenlignet med standard transportsystemer.

Hjælp til hele ansøgningsprocessen

Vi hjalp med at udarbejde den succesfulde ansøgning, der sikrede konsortiet midler til at gennemføre projektet. Vi hjalp med at formulere de overordnede mål og aktivitetsplan, og konkretiserede de forretningsmæssige gevinster ved projektet. Ansøgningen blev godkendt og konsortiet fik penge fra EU’s 7. rammeprogram, som i dag er erstattet af Horizon 2020.

Nytænkning skaber bedre hygiejne og energieffektivitet i fødevarebranchen
Fond: Horizon 2020
Budget: 12 mio. kr.
Tilskud: 7 mio. kr.
Partnere: Ellegaard A/S, Beha Innovation GmbH, Innovative Water Concepts & KriCon Consulting