Innovativ teknologi sikrer effektiv styring af forbrændingsanlæg

Fokus på energioptimering

Den konstante ændring i affaldssammensætning stiller høje krav til forbrændingsanlæg. Sammen med et øget fokus på energioptimering, driver det behovet for at styrke selve teknologien bag forbrændingsanlæggene.

Rambøll, DTU og Vestforbrænding, der blot er nogle af partnerne i projektet, gik sammen med det formål at gøre forbrændingsanlæg mere energieffektive og mere fleksible i forhold til sammensætningen af brændsel. Det skal ske igennem en mere effektiv forbrændingsstyring baseret på en særlig optimeringsteknologi. I projektet skal partnerne udføre eksperimentelle forsøg og forske i teknologien, der indtil videre aldrig har været anvendt i denne sammenhæng. Den nye viden skal danne grundlag for kommerciel udbredelse og ny forskning inden for området.

Hjælp fra start til slut gav optimal proces

Igennem ansøgningsprocessen havde vi ansvaret for den overordnede koordinering i projektet. Sammen med konsortiet fik vi udformet projektet og defineret hver enkelt partners opgaver, så det stor klart hvordan projektet skulle gennemføres. Efter input fra hele konsortiet skrev vi ansøgningen, der nu gør det muligt for partnerne at gå i gang med det 2-årige projekt.  

Innovativ teknologi sikrer effektiv styring af forbrændingsanlæg
Fond: EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Budget: 8 mio. kr.
Tilskud: 4 mio. kr.
Partnere: Rambøll
Babcock & Wilcox Vølund A/S
Vestforbrænding, DTU
AffaldPlus
AffaldVarmeAarhus