En lille pille med stor effekt skal give tiltrængt hjælp til Parkinson-patienter

Behov for behandling af Parkinson-symptomer

Mange Parkinson-patienter oplever akinesi – et symptom der forårsager nedsat kropslig bevægelse eller delvis lammelse. Akinesi kan behandles, men det er et stort problem, at nuværende medicin ikke er langtidsvirkende. Den pille man tager om aftenen kan derfor ikke afhjælpe morgenakinesi, hvilket markant forringer livskvaliteten for mange patienter.   

Solural Pharma og Contera Pharma er med deres store erfaring på området gået sammen for at forbedre behandlingsmulighederne. Målet er at udvikle en pille, der kan sikre forsinket afgivelse af det aktive stof levodopa, der afhjælper akinesi. Det skal de gøre i samarbejde et tysk universitet, med speciale i denne type forskning, samt en tysk virksomhed.

Hjælp gjorde processen mindre bureaukratisk

Solural bad os stå for den overordnede styring af forløbet frem til den endelige ansøgning. Undervejs stod vi for koordinationen mellem partnerne, udarbejdelsen af ansøgningen, og efterfølgende den konsortieaftale, der skulle udarbejdes efter godkendelse.

Ved at inddrage Teknologiudvikling tidligt i forløbet sikrede vi os, at vi arbejdede målrettet på at levere de rigtige ting til projektbeskrivelsen. Den rådgivning vi har fået har ikke blot sikret os en godkendt ansøgning, men også at hele processen ikke blev tung og bureaukratisk”, sagde Peter G. Nielsen, CEO, Solural Pharma efterfølgende om samarbejdet med Teknologiudvikling. 

En lille pille med stor effekt skal give tiltrængt hjælp til Parkinson-patienter
Fond: Eurostars
Budget: 7 mio. kr.
Tilskud: 4 mio. kr.
Partnere: Solural Pharma ApS
Contera Pharma ApS
Erweka GmbH
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald