Digitalisering skal gøre undervisning på køretekniske anlæg mere sikker

Teknologisk løft til køreundervisningen

Køreundervisning på køreteknisk anlæg er i dag præget af forældet teknologi, som gamle walkie-talkie anlæg, hvor instrukser omkring manøvrer og adfærd på banen bliver kommunikeret til køreeleverne. Men denne kommunikationsmetode fører til misforståelser og mange uheld med personfarlige situationer. Det giver store omkostninger til stigende forsikringspræmier, selvrisiko samt reparation af biler og banens udstyr.

Virksomheden sPeople vil sammen med partneren EG Drive udvikle en løsning, der imødekommer disse udfordringer. Løsningen er en intelligent, digital enhed, der opsættes i hver bil samt en backend til instruktøren. Disse enheder opsamler information om elevernes kørsel, herunder hastighed, position, acceleration, styrudslag mv. På enhederne kan eleverne se instruktioner om øvelserne og efterfølgende resultater. Instruktører kan via en tablet følge med i de enkelte elevers kørsel, og tilpasse øvelserne derefter. Dertil vil der være mulighed for tovejskommunikation mellem instruktør og elev. Løsningen vil tilføre nye værdifulde elementer, der kan øge kvaliteten af undervisningen og sikkerheden på banerne.

En rød tråd i ansøgningen viste projektets fulde værdi

Vi så hurtigt, at der var stort potentiale i projektet, da det rammer ned i et marked med et stort uadresseret behov. Sammen med sPeople arbejdede vi på at fremhæve projektets værdiskabelse for kunden og udarbejde en projektplan, som viste hvordan projektet vil nå de ambitiøse mål. Projektet skal gøre det muligt at udvikle den første version af det nye digitale system, og teste det ved flere køretekniske anlæg, der allerede har vist stor interesse for løsningen.

"Vi valgte at søge hjælp ved Teknologiudvikling, efter at vi havde forsøgt at søge på egen hånd, men fået afslag. Vi blev mødt med en forståelse for, at vi har en travl hverdag og har begrænset tid til at skrive ansøgninger. Vi blev hjulpet godt med aktiv deltagelse fra Teknologiudvikling, så vi ikke behøvede at bruge mere tid på ansøgningsprocessen end højst nødvendigt.

Udover et ja fra fonden, gav processen også øvelse i at forklare sig over for en udenforstående part. Det giver et andet perspektiv på løsningen, og mulighed for at konkretisere ide, potentiale, teknologi og udviklingsproces. Vi vil bestemt anbefale at bruge Teknologiudvikling, for man skal bruge sine kræfter på det man er bedst til, og det kunne vi få lov til med teamet bag Teknologiudvikling, der kom ind og tog over".

- Thomas Bomberg, COO & Partner, sPeople

Digitalisering skal gøre undervisning på køretekniske anlæg mere sikker
Fond: Innobooster
Budget: 0,8 mio. kr.
Tilskud: 0,3 mio. kr.