Den Danske Maritime Fond

Yder 0,5 - 2 mio. kr. i tilskud til forskning og udvikling inden for:

Om Den Danske Maritime Fond

Den Maritime Fond råder årligt over ca. DKK 50 mio. til medfinansiering af udvikling af nye produkter og teknologier.

Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af fondens støtte få:

  • DKK 0,5 - 2 mio. til teknologi- og produktudvikling
  • Initiativer der støtter innovation og forretningsudvikling i den maritime sektor

Formålet med Den Maritime Fond er at styrke og udvikle skibsfart- og værftsindustrien med henblik på at skabe nye arbejdspladser og styrke branchens virksomheder.

Muligheder med Den Maritime Fond

Fonden er stiftet for at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftsindustri. Dette sker gennem økonomisk støtte til forskning, teknologi- og produktudvikling, uddannelse, rekruttering og andre typer af initiativer med maritimt fokus. Fonden ser således gerne, at uddelingerne tilfalder virksomhedsrelaterede aktiviteter, for herigennem at styrke branchens vækst og medvirke til øget beskæftigelse.

Krav til støtte fra Den Maritime Fond

Fonden støtter projekter inden for følgende områder:

  • Produkt- og forretningsudvikling, herunder industriel produktudvikling, udvikling af innovative prototyper, forretningsudvikling, koncept- og systemudvikling. Støtten sker igennem et lån på særlige betingelser på op til 50 % af projektets omkostninger.
  • Forskning, herunder specifikt anvendt forskning indenfor teknologi, forretningsudvikling og udredning. Forskningen skal være inkluderende og gerne skabe basis for bedre samarbejde, og forskningsprojekter skal altid danne basis for almen vidensdeling.
  • Uddannelse, herunder ny- og videreudvikling af uddannelser, videreuddannelse af medarbejdere i Det Blå Danmark samt rekrutteringskampagner.
  • Konferencer og andre arrangementer, herunder relevante maritime konferencer, udstillinger, events og møder samt arrangementer, der har et fremadrettet perspektiv. Der ydes støtte til arrangementer, der er tilgængelige og åbne for almen deltagelse.
  • Politiske initiativer, herunder initiativer der støtter politiske målsætninger og fremme af Det Blå Danmark internationalt.

Ved kommercialiserbare projekter betragtes støtten som et lån, såfremt projektet viser sig overskudsgivende inden for en periode på 10 år efter den sidste udbetaling af støtte. 

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Den Danske Maritime Fond i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Den Danske Maritime Fond?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Den Danske Maritime Fond. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant