Eco-Innovation

Om Eco-Innovation

Eco-Innovation lagt under Horizon 2020

I 2014 blev Eco-Innovation lagt under Horizon 2020, EU's nye store rammeprogram for forskning og udvikling.

Gå til Horizon 2020

Eco-innovation har til formål at nedbryde markedsbarrierer for innovative produkter, tjenester og teknologier, der kan give en bedre udnyttelse af naturressourcer og reducere Europas miljøbelastning.

Programmet uddeler årligt DKK 250 mio.

Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af programmet få:

 • DKK 3,5-10 mio. til implementering og udbredelse af ny teknologi og/eller forretningsmodeller
 • Netværk til udviklingspartnere og marked
 • Teknologi- og videnstilførsel

Projekterne kan blandt andet dække over serviceydelser og produkter inden for følgende områder:     

 • Affald og genbrug
 • Bæredygtige byggematerialer
 • Føde- og drikkevaresektoren
 • Grønne forretningsprocesser

Muligheder med Eco-Innovation

Både store og små virksomheder kan benytte programmet til medfinansiering af nye miljøvenlige teknologier. Små virksomheder er dog foretrukket. Det afgørende er, at virksomheden/konsortiet har en projektidé der er med til at lukke hullet mellem udvikling og markedet.

Affald og genbrug omfatter bl.a.:

 • Forbedre sorteringsprocesser af affaldsmaterialer fra byggeri, industri, husholdning og elektronisk affald
 • Fremme miljøvenlige og innovative genvindingsprocesser
 • Forretningsmodeller, der styrker konkurrenceevnen i genvindingsindustrien

Bæredygtige byggematerialer omfatter bl.a.:

 • miljøvenlige byggematerialer og innovative fremstillingsprocesser
 • fremstillingsprocesser, der reducerer forbruget af råvarer og andre ressourcer

Føde- og drikkevaresektor omfatter bl.a.

 • innovative produkter, herunder nye emballage-løsninger, der reducerer miljøbelastningen og maksimerer ressourceforbrug;
 • renere og mere effektiv forarbejdning for at reducere spild
 • mere effektivt vandforbrug, herunder reducere brugen af vand på tværs af forsyningskæden;
 • innovative produkter, processer og tjenester der mindsker miljøbelastningen fra fødevaresektoren

Grønne forretningsprocesser omfatter bl.a.:

 • innovative produkter, der giver mindre miljøpåvirkninger og bruger færre ressourcer, herunder grønnere produktion og rene produktionsprocesser;
 • tjenester, der bedre matcher udbud og efterspørgsel på øko-innovative løsninger og hjælpe øko-innovation på markedet;
 • brug af materialer med reduceret miljøpåvirkning og højere ressourceeffektivitet (fx bio-baserede produkter), erstatning af knappe materialer og øget anvendelse af sekundære råstoffer;

Krav til støtte fra Eco-Innovation

Et projekt under Eco-Innovation skal ledes af en privat virksomhed eller en privat organisation for at sikre en stærk erhvervsmæssig forankring. Projektkonsortierne skal bestå af mindst to europæiske parter. Der kan opnås medfinansiering på 50% af projektomkostningerne.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Eco-Innovation i øjeblikket.

Kan jeres projekt få støtte fra Eco-Innovation?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Eco-Innovation. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant