EIC Accelerator Pilot

Yder 3,5 - 20 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling, demonstration og test inden for:

Om EIC Accelerator Pilot

EIC Accelerator Pilot er blevet til EIC Accelerator 
I 2021 er EIC Accelerator Pilot overgået fra Horizon 2020 til Horizon Europe og bliver samtidig til EIC Accelerator. Fonden støtter stadig banebrydende teknologi med stort vækstpotentiale. 
Gå til EIC Accelerator

EIC Accelerator Pilot er en del af Horizon 2020 - EU's store program for forskning og innovation. EIC Accelerator Pilot er specielt oprettet for at hjælpe SMV’er med at gennemføre forskning- og udviklingsprojekter, der fremmer virksomhedens vækst.

Mulighederne med EIC Accelerator Pilot

EIC Accelerator Pilot-programmet er et fuldt 'bottom-up'-program. Der er altså ingen specifikke temaer, som dit projekt skal falde under. Der lægges derimod vægt på, at resultatet af projektet - i form af et innovativt, nyt produkt - booster væksten i virsomheden markant.

Hvilke aktiviteter støtter EIC Accelerator Pilot?

Grant-only or blended finance’- Udvikling og demonstration: EUR 0,5-2,5 mio.

’Grant-only or blended finance’-støtte udbydes til innovative projekter med henblik på kommercialisering, der er understøttet af en stærk forretningsplan (evt. gennem fase 1-støtte, men dette er ikke et krav).

Aktiviteter inkluderer: Prototypeudvikling, miniaturisering, opskalering, design, ydeevneverifikation, test, demonstration, pilotprojekter osv.

Ansøgningsprocessen i EIC Accelerator Pilot

I begge faser indsendes en skriftlig ansøgning. 'Feasibility study'-ansøgere vil alene blive bedømt på baggrund af det skriftlige materiale. De bedste ’Grant-only or blended finance’-ansøgere indkaldes derudover til et møde i Bruxelles, hvor virksomheden præsenterer sin idé i pitch-format.

Hvem kan deltage i EIC Accelerator Pilot?

Det er et krav, at ansøger er en SMV under EU's definition:

  • Under 250 ansatte
  • Årlig omsætning på under €50 mio. eller en årlig balance på under €43 mio.

Udregningerne af virksomheden SMV-status afhænger af virksomhedens ejerstruktur. Hvis din virksomhed ejer 25% eller mere af en anden virksomhed - eller andre virksomheder ejer 25% eller mere i din virksomhed - skal du medregne en del af de andre virksomheders data. Læs mere om EU's SMV-definition her.

EUopSTART – Få hjælp til din EIC Accelerator Pilot

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders deltagelse i europæisk forskning, udvikling og innovation. EUopStart yder derfor økonomisk tilskud til danske virksomheders ansøgningsarbejde. Du kan fx. få 50.000 kr. til din ’Grant-only or blended finance’ EIC Accelerator Pilot. Pengene kan bruges til at dække egne lønomkostninger og udgifter til konsulenthjælp i forbindelse med ansøgningsskrivning. Læs mere om EUopStart.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under EIC Accelerator Pilot i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra EIC Accelerator Pilot?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til EIC Accelerator Pilot . Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant