EIC Accelerator

Yder 3,5 - 110 mio. kr. i tilskud til udvikling, demonstration, test og tilpasning inden for:

Om EIC Accelerator

EIC Accelerator er en del af Horizon Europe - EU's rammeprogram for innovation og forskning. EIC Accelerator er en mulighed for etablerede startups og SMV'er med banebrydende, markedsskabende innovationer, herunder radikalt nye produkter, tjenester, processer eller forretningsmodeller. EIC Accelerator hjælper dig med at udvikle dit deep-tech forretningskoncept til et markedsklart produkt, service eller proces i overensstemmelse med din virksomheds vækststrategi.

Den åbne indkaldelse

EU har afsat €611,75 mio. til den åbne indkaldelse, som ikke har nogen tematiske prioriteter. Det er åbent for projekter inden for alle teknologier og brancher. Projekter skal blot være baseret på videnskabelige opdagelser og banebrydende teknologier med en lang tidsramme for at generere indtægter for at kvalificere sig til denne indkaldelse.

Challenge indkaldelserne

Ved siden af den åbne indkaldelse er der afsat €523,49 mio. til såkaldte Challenges inden for strategisk relevante temaer. For 2023 er der annonceret syv specifikke challenges: 

 1. Nye biomarkør-baserede undersøgelser til personlig kræftbehandling:
  Denne challenge er specifikt rettet mod strategiske teknologier, der forbedrer effektiviteten, sikkerheden og optagelsen af terapeutiske tilgange mod refraktære kræftformer, ved hjælp af nye omfattende prædiktive, prognostiske og ledsagende diagnostiske tests i forbindelse med præcisionsonkologi.
   
 2. Aerosol- og overflade-dekontaminering til pandemihåndtering:
  Denne challenge har til formål at støtte SMV'er med teknologier, der understøtter normal social interaktion hvor luft- eller overfladebårne patogener forekommer. Derved styrker projekterne EU's industriberedskab og konkurrenceevne inden for pandemiske sikkerhedsteknologier.
   
 3. Energilagring:
  Denne challenge støtter innovationer, der bidrager til REPowerEU-planen, der sigter mod at omdanne EU til en ressourceeffektiv økonomi, sikre Europas energiuafhængighed fra fossile brændstoffer og fremme en retfærdig energiomstilling.
   
 4. New European Bauhaus og klimavenlig arkitektur, ingeniørarbejde og digitalisering af byggeriet:
  Bidrager til Europa-Kommissionens "Fit for 55", der sigter mod at reducere nettoudledningen af drivhusgasser (GHG) med mindst 55 % inden 2030, og denne udfordring fokuserer på at reducere indbyggede drivhusgasemissioner inden for byggebranchen.
   
 5. Nye semikonduktor- eller kvanteteknologikomponenter:
  Denne udfordring bidrager til målene i EU's Chips Act ved at støtte udviklingen af kritiske teknologier, der har potentialet til at opskalere og sikre EU's strategiske autonomi.
   
 6. Nye teknologier til modstandsdygtigt landbrug:
  Til støtte for EU's Soil Mission og EU's Green Deal, Farm to Fork-strategien, Fit for 55 og REPowerEU-politiske handlinger, vil denne udfordring udvikle løsninger, der bidrager til udviklingen af et bæredygtigt landbrugs- og fødevareproduktionssystem.
   
 7. Kundedrevne, innovative rumteknologier og -tjenester:
  Denne challenge understøtter innovative rumteknologier, der forbedrer den europæiske rumindustris konkurrenceevne.

Muligheder med EIC Accelerator

Støtteberettigede ansøgninger kan modtage mellem €0,5 mio. og €15 mio. Finansieringen kan bevilliges som:

 • Blandet finansiering, bestående af en equity-investeringsdel eller et konvertibelt lån samt en bevilingsdel. Maks. equity er 25 pct.
 • Kun equity-investering
 • Kun fondsbevilling eller bevilling først (maks. €2,5 mio.)

Ydermere omfatter bevillingen EIC Business Acceleration Services (BAS), der giver adgang til mentorer og coaches, globale partnerskaber med førende virksomheder, investorer, distributører og kunder og adgang til EICs peer-fællesskab.

Krav til ansøgninger

Ansøgninger bedømmes ud fra tre hovedkriterier:

Ideens kvalitet

 • Innovationshøjde og markedsskabende potentiale
 • Timing
 • Teknologisk gennemførlighed
 • Intellektuel ejendom

Impact

 • Skaleringspotentiale
 • Bredere samfundseffekt
 • Markedsfit og konkurrentanalyse
 • Kommercialiseringsstrategi
 • Nøglepartnere

Kvalitet i Implementering

 • Team
 • Milepæle
 • Risikoniveau for investeringen
 • Risikoreduktion

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen består af tre faser: en kort ansøgning, en komplet ansøgning og et ansigt-til-ansigt interview med EIC-juryen.

Den korte ansøgning består af et ansøgningsskema, et pitch-dæk på op til 10 slides og en 3-minutters videopitch, der præsenterer kerneteamets medlemmer og deres motivation for at ansøge.

Hvis den korte ansøgning bliver godkendt, må du indsende en komplet ansøgning. Her vil du have mulighed for at bruge en mentor eller coach fra EIC Accelerator BAS.

Hvis din fulde ansøgning bliver godkendt, vil du blive inviteret til et ansigt-til-ansigt interview med et panel på seks medlemmer af EIC-juryen.

Endelig, hvis dit projekt bliver godkendt af jurypanelet, vil du blive inviteret til at forhandle om bevillingen.

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under EIC Accelerator. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

07
jun
2023

EIC Accelerator støtter innovative produkter, tjenester eller forretningsmodeller med stor gennemslagskraft, der kan disrupte eksisterende- eller skabe nye markeder i Europa og på verdensplan. Programmet er skræddersyet til ambitiøse startups og SMV'er, der leder efter betydelig finansiering til højrisikoprojekter.

Den korte ansøgning består af:

 • Et ansøgingsskema med et resumé af projektet og et sæt spørgsmål om jeres innovation, marked og team.
 • Et pitch-dæk med op til 10 slides
 • En 3-minutters videopitch, der præsenterer kerneteamets medlemmer og deres motivation for projektet.

Hvis ansøgningen godkendes, vil du blive inviteret til at indsende en komplet ansøgning.

Du kan ansøge under den åbne indkaldelse for alle brancher eller under et af Challenge indkaldelserne.

07
jun
2023

EIC Accelerator støtter innovative produkter, tjenester eller forretningsmodeller med stor gennemslagskraft, der kan disrupte eksisterende markeder eller skabe nye markeder i Europa og på verdensplan. Programmet er skræddersyet til ambitiøse startups og SMV'er, der leder efter betydelig finansiering til højrisikoprojekter.

De komplette ansøgninger er åbne for ansøgere, der har gennemført den korte ansøgning og er blevet inviteret til at indsende en komplet ansøgning. Tilskudsstørrelsen er €0,5-2,5 mio. med en mulighed for equity-investeringer på op til €15 mio. for maximalt 25 % equity.

Ansøgninger kan rettes mod den åbne indkaldelse for alle brancher eller til et af Challenge indkaldelserne.

Kan dit projekt få støtte fra EIC Accelerator?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til EIC Accelerator. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant