EIC Accelerator

Yder 3,5 - 110 mio. kr. i tilskud til udvikling, demonstration, test og tilpasning inden for:

Om EIC Accelerator

EIC Accelerator er en del af Horizon Europe - EU's rammeprogram for innovation og forskning. EIC Accelerator giver mulighed for startups og SMV'er med banebrydende, markedsskabende innovationer, såsom produkter, tjenester, processer eller forretningsmodeller. EIC Accelerator hjælper dig med at udvikle dit deep tech forretningskoncept til et markedsklart produkt, service eller proces i overensstemmelse med din virksomheds vækststrategi.

Den åbne pulje

EU har afsat €630,96 mio. til denne indkaldelse har ingen foruddefinerede tematiske prioriteter. Puljen er åben for projekter inden for alle teknologier og brancher. Projekter bør dog være baseret på videnskabelige opdagelser og banebrydende teknologier og have en lang tidsramme for at generere indtægter.

Challenge puljerne

Sideløbende med det åbne opkald er der dedikeret €537 mio. til såkaldte Challenges inden for strategisk relevante områder. I 2022 er der annonceret to specifikke udfordringer:

Teknologier til åben strategisk autonomi:

Denne Challenge er specifikt rettet mod strategiske teknologier, der hjælper Europa med at bevare sin autonomi og undgå at være afhængig af andre regioner på disse strategiske teknologier. Dette kan være:

 • Komponenter, teknologier og systemer til medicinalindustrien
 • Strategiske sundhedsteknologier
 • Bæredygtige og innovative tilgange, herunder cirkulære tilgange til kritiske råmaterialer (CRM)
 • Nye anvendelser af kvanteteknologier
 • Edge computing-applikationer
 • Innovative applikationer, der gør brug af data og signaler fra EU's ruminfrastrukturer
 • Udvikling af rumteknologier
 • Kritiske sikkerhedsteknologier
 • Teknologier til innovative finans- og betalingsinfrastrukturer og -tjenester

Teknologier til "Fit for 55":

Forslagspakken "Fit for 55" har til formål at gøre EU's klima, energi, arealanvendelse og transport klar til at reducere drivhusgasudledningen med mindst 55 % inden 2030. For at støtte denne grønne omstilling finansierer denne EIC Accelerator Challenge projekter, der booster banebrydende innovationer og styrker den grønne omstilling ved at påvirke følgende mål:

 • Højere omsætning og anvendelse af ren energi
 • Dekarbonisering af industrier, der er svære at reducere brugen af
 • Energieffektivitet og sikkerhed i det byggede miljø
 • Emissionsfri mobilitetsløsninger
 • Klimaneutralitet i arealanvendelsen
 • Vand, gas og indendørs luftstyrings/monitorerings -systemer
 • Grønne digitale teknologier

Muligheder med EIC Accelerator

Støtteberettigede ansøgninger kan modtage finansiering mellem €0,5 mio. og €15 mio. Finansieringen kan bevilges som

 • Blandet finansiering, bestående af en investeringskomponent eller konvertibelt lån samt en tilskudskomponent. Max andel på 25 % af virksomheden.
 • Kun investering
 • Kun tilskud eller tilskud først (max €2,5 mio.)

Støtteberettigede for også adgang til EIC Business Acceleration Services (BAS), som tilbyder mentorer og coaches, globale partnerskaber med førende virksomheder, investorer, distributører og kunder samt adgang til EICs peer community.

Krav til ansøgninger

Ansøgninger bedømmes efter tre hovedkriterier: Excellence, Impact og Implementation. Hvert kriterium bedømmes specifikt ud fra følgende udsagn:

Excellence

 • Banebrydende og markedsskabende egenskaber
 • Timing
 • Teknologisk gennemførlighed
 • Intellektuel ejendomsret

Impact

 • Skaleringspotentiale
 • Bredere samfundsmæssig effekt
 • Markedstilpasning og konkurrentanalyse
 • Kommercialiseringsstrategi
 • Nøglepartnere

Implementation

 • Team
 • Milepæle
 • Investeringens risikoniveau
 • Risikoreduktion

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsprocessen består af tre faser: en kort ansøgning, en komplet ansøgning og et ansigt-til-ansigt interview med EIC-juryen. 
Den korte ansøgning består af et spørgeskema, et pitch-dæk på op til 10 slides og en 3-minutters videopitch, der præsenterer kerneteamets medlemmer og deres motivation for at ansøge. Hvis den korte ansøgning bliver godkendt, opfordres du til at indsende en komplet ansøgning. Her vil du have mulighed for at bruge en mentor eller coach fra EIC Accelerator BAS. Hvis din komplette ansøgning bliver godkendt, vil du blive inviteret til et ansigt-til-ansigt interview med et panel på seks medlemmer af EIC-juryen. Endelig, hvis dit projekt bliver godkendt af jurypanelet, vil du blive inviteret til at forhandle om bevillingen.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under EIC Accelerator i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra EIC Accelerator?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til EIC Accelerator. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant