EIC Accelerator

EIC Accelerator, korte ansøgninger

Deadline: 5. oktober 2022

EIC Accelerator henvender sig til ambitiøse startups og SMV'er, der leder efter betydelig finansiering til projekter med høj risiko. Programmet støtter udviklingen af innovative produkter, tjenester eller forretningsmodeller med stor impact, der kan skabe nye - eller disrupte eksisterende markeder i Europa og på verdensplan.
Den korte ansøgning består af:

  • Et spørgeskema med et resumé af projektet og en række spørgsmål om jeres innovation, marked og team.
  • Et pitch-deck med op til 10 slides
  • En 3-minutters videopitch, der præsenterer kerneteamets medlemmer og deres motivation for projektet.

Hvis ansøgningen bliver godkendt, bliver du inviteret til at indsende en komplet ansøgning.
Du kan ansøge under den åbne pulje for alle brancher, eller under en af Challenge puljerne for Teknologier til åben strategisk autonomi eller Teknologier til "Fit for 55".

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra EIC Accelerator

Kan dit projekt få støtte fra EIC Accelerator

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til EIC Accelerator.

Om EIC Accelerator

EIC Accelerator har til formål at fremme investering ved at skabe grobund for støtte, hvor markedsresponsen er fraværende og/eller utilstrækkelig. EIC Accelerator henvender sig til start-ups og SMV'er, der har udviklet en banebrydende, meget risikabel idé, som er understøttet af en forretningsplan for udrulning af salgbare innovationsløsninger og med potentiale til at skalere.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant