Erhvervsforsker

Yder 0,2 - 0,9 mio. kr. i tilskud til forskning inden for:

Om Erhvervsforsker

Innovationsfondens Erhvervsforskerprogram har til formål at bygge bro mellem virksomheder og universiteter. Programmet giver støtte til private virksomheder og offentlige institutioner til at ansætte en ph.d.-studerende eller post.doc-kandidat, til at udføre erhvervsrettede forskningsprojekter i samarbejde med et universitet.

I erhvervsforskerprogrammet ansættes kandidaten i en privat virksomhed og indskrives samtidig i en offentlig forskningsinstitution. Kandidaten arbejder på forskningsprojektet begge steder. Dermed får virksomheden tilført ny viden, universitetet får et tættere bånd til erhvervslivet og kandidaten får en ph.d eller post.doc-grad.

Erhvervsforskerprogrammet støtter projekter inden for et at følgende temaer:

 • Grøn forskning, teknologiudvikling og innovation
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
 • Strategisk og udfordringsdrevet forskning og innovation inden for nye teknologier
 • Frie midler til fx samfundsfaglig og humanistisk forskning

Erhvervs-ph.d.-programmet

Innovationsfonden finansierer den ph.d.-studerendes løn med op til 17.000 kr. pr måned i 3 år (max 50% af den faktiske lønudgift). Derudover får virksomheden 100.000 kr. til rådighed, som kan bruges på at den ph.d.-studerendes deltager i projektrelevante konferences og ECTS-berettigede kurser i ind- og udland. De 100.000 kr. dækker rejseudgifter, logi osv.

Hvem kan søge Erhvervs-ph.d. programmet?

Erhvervs-ph.d.-programmet er et samarbejde mellem virksomhed, universitet og den ph.d.-studerende.
For virksomheden er der følgende krav:

 • En fysisk afdeling placeret i Danmark, hvor den ph.d.-studerende ansættes.
 • Der er økonomi og faciliteter til hele ph.d.-projektet
 • Virksomheden er økonomisk uafhængig af universitetet
 • Virksomheden tilknytter en vejleder og medvejleder til projektet
 • Virksomheden er en del af den private sektor.

For uddannelsesinstitutionen gælder følgende krav:

 • Det er en højere læreanstalt officielt godkendt til at varetage ph.d.-uddannelse
 • Skal tilknytte en vejleder til projektet. Denne vejleder skal:
  • Være en anerkendt forsker på projektets fagområde
  • Dagligt arbejde med forskning på projektets fagområde
  • Være ansat af universitetet og tilknytte ph.d.-skole.

For erhvervs-ph.d.-kandidaten gælder følgende krav:

 • Har afsluttet en projektrelevant kandidatuddannelse
 • Speciale eller afgangsprojekt er afsluttet med karakteren 10 eller derover.

Erhvervspostdoc.-programmet

Innovationsfonden bidrager med op til 22.000 kr. pr måned til Erhvervspostdoc.-kandidatens løn (max 50% af den reelle lønudgift) i en projektperiode på 1-3 år. Derudover har virksomheden hver måned 2500 kr. til rådighed for at dække postdoc.-kandidatens udgifter til rejser i forbindelse med projektrelevante konferencer i ind- og udland.

Hvem kan søge Erhvervspostdoc.-programmet?

Erhvervspostdoc.-programmet er et samarbejde mellem virksomhed, universitet og postdoc.-kandidaten.
For virksomheden er der følgende ansøgningskrav:

 • En fysisk afdeling placeret i Danmark, hvor den postdoc.-studerende ansættes.
 • Der er økonomi og faciliteter til hele postdoc.-projektet
 • Virksomheden er økonomisk uafhængig af universitetet
 • Virksomheden skal tilknytte en mentor til projektet. Mentoren skal have generel erfaring med projektemnet og have indgående branchekendskab.
 • Virksomheden er en del af den private sektor.

For universitetet gælder følgende ansøgningskrav:

 • Skal dokumentere en betydelig forskningsindsats på projektområdet
 • Tilknytte en forskningsmentor, som er anerkendt forsker på projektets fagområde og til dagligt arbejder i et relevant forskningsmiljø.
 • Skal være en del af den offentlige sektor

For Erhvervspostdoc.-kandidaten gælder følgende krav:

 • Har opnået en ph.d.-grad inden for 5 år fra ansøgningstidspunktet.
 • Kan dokumentere forskningsfaglig tyngde inden for projektområdet, fx publikationer, patenter eller lignende.

Vurderingskriterier

Ansøgninger til begge programmer bliver vurderet på deres relevans og bidrag til de tre ovennævnte temaer. Derudover leder Innovationsfonden efter ansøgninger, som lever op til følgende vurderingskriterier:

 • Ideens kvalitet: Projektet skal være på ph.d./post.doc.-niveau og kan gennemføres inden for projektperioden. Forskningsfagligt leder fonden efter:
  • Forskningsfaglig nyhedsværdi
  • Kvalitet af beskrivelsen af state-of-the-art inden for området
  • Det teoretiske grundlags relevans og niveau
  • Kvalitet af hypoteser/forskningsspørgsmål
  • Relevans og konkretisering af valgte metoder og datagrundlag
 • Impact: Projektet skal have en reel forretningsmæssig betydning på virksomhedens forretningsgrundlag og indtjening. Det er ikke tilstrækkeligt at projektet promoverer og brander virksomheden.
 • Kvalitet i eksekvering: Ansøgningen skal gøre rede for at parterne er kompetente og relevante for projektet. Særligt lægger fonden vægt på:
  • Gennemførlighed og organisering af projektet
  • Den studerende er forankret i både virksomhed og universitet
  • Kvaliteten af projektparternes kvalifikationer

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Erhvervsforsker i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Erhvervsforsker?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Erhvervsforsker. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant