EU Innovation Fund - Små Projekter

Yder 11 - 35 mio. kr. i tilskud til demonstration inden for:

Om EU Innovation Fund - Små Projekter

Hvem kan søge?

Juridiske personer, private virksomheder og/eller offentlige organisationer er berettigede til at ansøge. Puljen finansierer 60% af kapitalomkostningerne til aktiviteter, der understøtter opbygning og drift af CO2-reducerende innovationsaktiviteter, herunder:

 • Vedvarende energi
 • Energilagring
 • Løsninger, der reducerer CO2-udledningen i energikrævende industrier betydeligt.
 • Direct Air Capture (DAC)
 • Kulstof-opsamling, opbevaring og udnyttelse
 • Erstatningsprodukter
   

Tilskuddene udbetales fleksibelt baseret på behov for projektfinansiering, og tager hensyn til de milepæle, der er opnået i projektets levetid. Op til 40% af tilskuddene kan gives baseret på foruddefinerede milepæle, inden hele projektet er i fuld drift.

Hvad er kriterierne?

Projekter udvælges på baggrund af:

 • Effektiviteten af projektets reduktion af udledningen af drivhusgasser.
 • Innovationsgrad
 • Modenhed
 • Skalerbarhed
 • Omkostningseffektivitet

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under EU Innovation Fund. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

10
mar
2021

EU Innovation Funds pulje til små projekter er tilegnet skalerbare projekter, som udvikler og demonstrerer teknologi, processer eller produkter, der bidrager betydeligt til at reducere udledningen af CO2. Projekter med en samlet kapitaludgift på mellem 2,5 mio. EUR og 7,5 mio. EUR er støtteberettigede. Tilskuddet dækker 60% af projektudgifterne.

Hvem kan søge?

Juridiske personer, private selskaber og/eller offentlige organisationer er berettigede til at ansøge. Ansøger skal demonstrere:

 • Know-how og kvalifikationer til at gennemføre projektet, herunder indsendelse af CV'er for primært ansvarlige personer
 • Finansiel kapacitet til at gennemføre projektaktiviteterne i hele tildelingsperioden, herunder indsendelse af resultatopgørelse for de sidste 2 regnskabsår.

Kan dit projekt få støtte fra EU Innovation Fund?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til EU Innovation Fund - Små Projekter. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant