EU Innovation Fund

Yder 11 - 375 mio. kr. i tilskud til demonstration inden for:

Om EU Innovation Fund

EU Innovation Fund finansieres via handel med CO2-kvoter under EU's CO2-kvoteordning (EU ETS). Derfor er det samlede budget for fonden afhængig af de svingende CO2-priser. I øjeblikket er det forventede samlede budget for 2020-2030 på €25 mia.

Muligheder med EU Innovation Fund

EU Innovation Fund administrerer to puljer: Store projekter med et samlet budget over €7,5 mio. og Små projekter med et samlet budget under €7,5 mio. Fonden medfinansierer op til 60% af projektets kapital- og driftsomkostningerne, og op til 40% af tilskuddet kan udbetales baseret på præ-definerede milepæle, allerede før projektet er operationelt.

Udover medfinansieringen bidrager Den Europæiske Investeringsbank med projektudviklingsbistand (PDA).

Kriterier for funding

EU Innovation Fund har identificeret 5 temaer, som de ønsker at støtte:

 • Innovative lavemissionsteknologier og -processer i energiintensive industrier, herunder produkter, der erstatter CO2-intensive produkter.
 • CO2-fangst og udnyttelse (CCU)
 • Opførelse og drift af CO2-fangst og -lagring (CCS)
 • Innovativ vedvarende energiproduktion
 • Energilagring

Juridiske personer, private enheder og/eller offentlige enheder er berettiget til at ansøge. Projekter vil blive udvalgt ud fra:

 • Effektivitet af reduktion i drivhusgasudledning
 • Innovationshøjde
 • Projektets modenhed
 • Skalerbarhed
 • Omkostningseffektivitet

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under EU Innovation Fund. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

31
aug
2022

EU Innovation Funds pulje til små projekter hjælper dig med at demonstrere teknologier, -processer eller -produkter med lav drivhusgasudledning. Din innovation skal være skalerbar og bidrage betydeligt til en klimaneutral økonomi. Projekter med en samlet kapitaludgift på under €7,5 mio. er støtteberettigede. Tilskuddet dækker 60 % af projektets udgifter.

Juridiske personer, private enheder og/eller offentlige enheder er berettiget til at søge. Ansøger(e) skal demonstrere:

 • Stærk operationel kapacitet, dvs. knowhow og kvalifikationer til at gennemføre projektet med succes, herunder indsendelse af CV'er for de primært ansvarlige personer.
 • Stærk økonomisk kapacitet til at opretholde ansøgerens aktiviteter i hele tilskudsperioden, herunder indsendelse af resultatopgørelse og kapitalbalance for de seneste 2 regnskabsår.

Kan dit projekt få støtte fra EU Innovation Fund?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til EU Innovation Fund. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant