EU Innovation Fund - Små Projekter

EU Innovation Fund - Små Projekter

Deadline: 10. marts 2021

EU Innovation Funds pulje til små projekter er tilegnet skalerbare projekter, som udvikler og demonstrerer teknologi, processer eller produkter, der bidrager betydeligt til at reducere udledningen af CO2. Projekter med en samlet kapitaludgift på mellem 2,5 mio. EUR og 7,5 mio. EUR er støtteberettigede. Tilskuddet dækker 60% af projektudgifterne.

Hvem kan søge?

Juridiske personer, private selskaber og/eller offentlige organisationer er berettigede til at ansøge. Ansøger skal demonstrere:

  • Know-how og kvalifikationer til at gennemføre projektet, herunder indsendelse af CV'er for primært ansvarlige personer
  • Finansiel kapacitet til at gennemføre projektaktiviteterne i hele tildelingsperioden, herunder indsendelse af resultatopgørelse for de sidste 2 regnskabsår.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra EU Innovation Fund - Små Projekter

Kan dit projekt få støtte fra EU Innovation Fund

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til EU Innovation Fund.

Alle opslag fra EU Innovation Fund - Små Projekter

Om EU Innovation Fund - Små Projekter

EU Innovation Funds pulje til små projekter er tilegnet skalerbare projekter, som udvikler og demonstrerer teknologi, processer eller produkter, der bidrager betydeligt til at reducere udledningen af CO2. Projekter med en samlet kapitaludgift på mellem 2,5 mio. EUR og 7,5 mio. EUR er støtteberettigede. Tilskuddet dækker 60% af projektudgifterne.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant