EU Innovation Fund

Små projekter

Deadline: 31. august 2022

EU Innovation Funds pulje til små projekter hjælper dig med at demonstrere teknologier, -processer eller -produkter med lav drivhusgasudledning. Din innovation skal være skalerbar og bidrage betydeligt til en klimaneutral økonomi. Projekter med en samlet kapitaludgift på under €7,5 mio. er støtteberettigede. Tilskuddet dækker 60 % af projektets udgifter.

Juridiske personer, private enheder og/eller offentlige enheder er berettiget til at søge. Ansøger(e) skal demonstrere:

  • Stærk operationel kapacitet, dvs. knowhow og kvalifikationer til at gennemføre projektet med succes, herunder indsendelse af CV'er for de primært ansvarlige personer.
  • Stærk økonomisk kapacitet til at opretholde ansøgerens aktiviteter i hele tilskudsperioden, herunder indsendelse af resultatopgørelse og kapitalbalance for de seneste 2 regnskabsår.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra EU Innovation Fund

Kan dit projekt få støtte fra EU Innovation Fund

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til EU Innovation Fund.

Alle opslag fra EU Innovation Fund

Om EU Innovation Fund

Med et forventet budget på €25 milliarder mellem 2020 og 2030 er EU Innovation Fund blandt verdens største fonde, der støtter den kommercielle demonstrationsfase af teknologier, processer eller produkter med lav drivhusgasudledning. Din innovation skal være skalerbar og bidrage betydeligt til en klimaneutral økonomi, der hjælper Europa med at forblive en global teknologisk leder.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant