EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Yder 1 - 110 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP) medfinansierer udvikling og demonstration af nye energiteknologiske løsninger. Dermed understøtter fonden Danmarks energi- og klimapolitiske målsætninger om 70% reduktion i udledningen af CO2-ækvivalenter i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Der er afsat 182 mio. kr. til projekter i 2023.

Muligheder med EUDP

EUDP kan støtte private eller offentlige virksomheder, universiteter, GTS-institutter, samt tværfaglige konsortier mellem disse. EUDP har beskrevet 7 projekttyper, som kan komme i betragtning til støtte:

 1. Udvikling og demonstration inklusiv forskning
 2. Forundersøgelser
 3. International deltagelse og samarbejde i IEA
 4. Internationalt samarbejde under Mission Innovation
 5. EU’s Strategiske Energiteknologiplan (SET-planen)
 6. Teknologipartnerskaber
 7. Formidlingsprojekter

Fonden sætter ingen begrænsning på hvor stort et beløb du kan ansøge om, men henviser til EU’s statsstøtteregler og gruppefritagelsesforordningen, som sætter et maksimalt beløb for statsstøtte til eksperimentel udvikling på cirka 112M DKK pr. år. EUDP medfinansierer mellem 60 og 90% af projektbudgettet i forhold til den type organisation som støttes og den projekttype, som støttes.

Krav til støtte fra EUDP

For at understøtte Danmarks energi- og klimapolitiske målsætninger har EUDP identificeret 8 fokusområder, som de ønsker at støtte frem mod 2030:

 1. Mere grøn el – og til flere formål
 2. Energieffektivisering
 3. Persontransport og let varetransport
 4. Tung transport og Power-to-X i stor skala
 5. Varme og varmelagring
 6. Grøn procesenergi
 7. Fleksibel anvendelse, netudbygning og digitalisering
 8. CO2 fangst, lagring og udnyttelse

Derudover har fonden en række kriterier, som de lægger vægt på at en ansøgning gør rede for og/eller projekterne har en tydelig effekt på:

 • Projektets formål
 • Markedet
 • Projektets grønne og kommercielle effekter
 • Organisering
 • Tilskyndelsesvirkning
 • Projektets tidsplan, struktur og gennemførlighed
 • Budget og finansiering
 • Formidling
 • Forskningsfagligt indhold

Fonden understreger dog at de også kan medfinansiere projekter, som falder uden for fokusområderne, såfremt projektet lever op til de generelle krav og er teknologisk og kommercielt forankrede i det danske erhvervsliv.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under EUDP i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra EUDP?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant