EUDP

Yder 2,5 - 50 mio. kr. i tilskud til udvikling og demonstration inden for:

Om EUDP

I 2017 har EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) ca. 170 mio. kr. til medfinansiering af udvikling og demonstration af nye effektive energiteknologier.

Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af programmet få:

 • DKK 2,5-50 mio. til teknologiudvikling og demonstration
 • Netværk til udviklingspartnere og marked
 • Teknologi- og videnstilførsel

Formålet med EUDP er at udnytte og udvikle danske erhvervspotentialer på energiområdet, samt en række energipolitiske mål herunder: Forsyningssikkerhed, et renere miljø og omkostningseffektivitet.

Muligheder med EUDP

Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder, så længe man er tilknyttet energisektoren eller ønsker at træde ind i den.

Det afgørende er, at virksomheden/konsortiet har en projektidé med fokus på at løse en energiteknologisk problemstilling. Gennem EUDP kan virksomheder få medfinansiering til:

 • Projekter, der omfatter udvikling og/eller demonstration af nye effektive energiteknologier 
 • Forskningsprojekter som direkte forbereder eller understøtter demonstration
 • Udvikling af offentlig/private partnerskaber om nye energiteknologier

Krav til støtte fra EUDP

EUDP støtter projekter, hvori der foretages en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold for derefter at lave en markedsintroduktion. EUDP kan give tilskud til udvikling og/eller demonstration af alle energiteknologier, der kan bidrage til at imødekomme globale tendenser og udfordringer på energiområdet, herunder: 

 • Vindenergi
 • Fjernvarme
 • Effektiv energianvendelse
 • Bioenergi
 • Smart energi og systemintegration
 • Olie og gas

I EUDP’s nye strategi 2017-19 indgår, at der er opstillet konkrete effektmål for resultaterne af de projekter, som opnår tilskud. Ansøgerne skal i ansøgningsskemaet angive hvilke effekter, deres projektresultater forventes at bidrage med. 

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under EUDP. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

02
mar
2018

Med dette opslag ønsker EUDP at støtte perspektivrige projekter inden for ny energiteknologi. Ansøgningsrunden omfatter:

 • Den generelle EUDP pulje
 • Særpulje for energieffektiv transport
 • Særpulje om forskning i og forsøg med mere miljøvenlig og energieffektiv produktionaf olie og gas

Opslagsteksen offentliggøres primo januar 2018. 

Kan jeres projekt få støtte fra EUDP?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til EUDP. Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant