EUDP

EUDP - Forår

Deadline: 1. marts 2019

Med dette opslag ønsker EUDP at støtte perspektivrige projekter inden for ny energiteknologi. Ansøgningsrunden omfatter:

  • Den generelle EUDP pulje
  • Særpulje for energieffektiv transport
  • Særpulje om forskning i og forsøg med mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas

 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra EUDP

Kan dit projekt få støtte fra EUDP

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til EUDP.

Alle opslag fra EUDP

Om EUDP

Med støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan du gennemføre projekter, hvori der foretages en eksperimentel udvikling og afprøvning af en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold for derefter at bringe systemet på markedet. EUDP kan give tilskud til udvikling og/eller demonstration af alle energiteknologier, der kan bidrage til at nå de energipolitiske mål inden for bl.a. vindenergi, fjernvarme, effektiv energianvendelse, bioenergi, smart energi og systemintegration samt olie og gas.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant