Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

EUDP - Efterår 2020

Deadline: 4. september 2020

Under denne generelle pulje kan der søges om tilskud til internationale samarbejdsprojekter, til projekter, som udføres af teknologipartnerskaber og til analyser og formidling.

Teknologiområder:

  • Generel pulje: Vindenergi, fjernvarme, effektiv energianvendelse, bioenergi, smart energy og systemintegration samt olie og gas
  • Særpulje med fokus på udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til ”X”-produkter, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder, samt produktion af grøn ammoniak og jetfuel mm.
  • Særpulje, Nordsøpuljen, med formål at støtte udviklings- og demonstrationsprojekter med tilknyttet forskning, der kan bidrage til en mere miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas. Sigtet er især at reducere det miljømæssige footprint for industrien

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Kan dit projekt få støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Alle opslag fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Med støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan du gennemføre projekter, der udvikler og afprøver en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold for derefter at bringe systemet på markedet. EUDP kan give tilskud til udvikling og/eller demonstration af alle energiteknologier, der kan bidrage til at nå de energipolitiske mål inden for bl.a. vindenergi, fjernvarme, effektiv energianvendelse, bioenergi, smart energi og systemintegration samt olie og gas.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant