Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, Forår 2021

Deadline: 5. marts 2021

EUDP giver støtte til projekter, som udføres af teknologipartnerskaber til udviklings- og demonstrationsprojekter, samt til særligt erhvervsrettet forskning.

Teknologiområder:

  • Generel pulje: Energiteknologier der understøtter de energipolitiske målsætninger om bl.a. forsyningssikkerhed, hensyn til det globale klima og et renere miljø samt omkostningseffektivitet.
  • Power-to-X pulje: Særpulje med fokus på udvikling og demonstration af teknologier inden for fangst, lagring eller anvendelse af CO2 samt Power-to-X.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Kan dit projekt få støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Alle opslag fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Med støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan du gennemføre projekter, der udvikler og afprøver en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold for derefter at bringe systemet på markedet. EUDP kan give tilskud til udvikling og/eller demonstration af alle energiteknologier, der kan bidrage til at nå de energipolitiske mål inden for bl.a. vindenergi, fjernvarme, effektiv energianvendelse, bioenergi, smart energi og systemintegration samt olie og gas.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant