Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Efterår 2021

Deadline: 3. september 2021

EUDP giver støtte til projekter, som udføres af teknologipartnerskaber til udviklings- og demonstrationsprojekter, samt til særligt erhvervsrettet forskning.

Teknologiområder:

  • Generel pulje  (250 mio. kr): Energiteknologier der understøtter de energipolitiske målsætninger om energi og klima samt jobskabelse og eksport af energiteknologier.
  • Power-to-X pulje (8 mio. kr.): Særpulje med fokus på udvikling og demonstration af teknologier der viderebearbejder brint til ”X”.
  • Grøn procesenergi (68,7 mio. kr.): Støtter projekter der udvikler og demonstrerer teknologier der nedbringer industriens energiforbrug og CO2-udledning, såsom varmepumper, biogas, digitalisering og integrering af varme fra industrien med fjernvarme.
  • Den maritime pulje (19,4 mio. kr.): Til udviklings- og demonstrationsprojekter og implementering af nyudviklede klimaløsninger til skibe og havne.
  • CO2-lagring i Nordsøen (197 mio. kr.): Her gives støtte til projekter, som skal lagre CO2 i de udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Kan dit projekt få støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Alle opslag fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Om Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Med støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan du gennemføre projekter der udvikler og afprøver en teknologi, et system eller en metode for at bringe det på markedet. EUDP kan give tilskud til udvikling og/eller demonstration af alle energiteknologier, der kan bidrage til at nå de energipolitiske mål om 70% reduktion i udledningen af CO2-ækvivalenter i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant