EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 2023-I

Deadline: 3. marts 2023

EUDP giver støtte til energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter på et modenhedsstadie mellem Technological Readiness Level (TRL) 4 og 8. Puljen kan søges af både smalle, teknologispecifikke konsortier og brede samarbejder på tværs af værdikæden.

EUDP har særlig fokus på projekter inden for disse områder:

  • Mere grøn el – og til flere formål
  • Energieffektivisering
  • Persontransport og let varetransport
  • Tung transport og Power-to-X i stor skala
  • Varme og varmelagring
  • Grøn procesenergi
  • Fleksibel anvendelse, netudbygning og digitalisering
  • CO2 fangst, lagring og udnyttelse

Læs mere i EUDP indkaldelse herunder og i EUDPs strategi for 2020-2030.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Kan dit projekt få støtte fra EUDP

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til EUDP.

Alle opslag fra EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Om EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Med støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) kan du gennemføre projekter der udvikler og afprøver en teknologi, et system eller en metode for at bringe det på markedet. EUDP kan give tilskud til udvikling og/eller demonstration af alle energiteknologier, der kan bidrage til at nå de energipolitiske mål om 70% reduktion i udledningen af CO2-ækvivalenter i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant