EUopSTART

Yder 0,05 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om EUopSTART

EUopSTART skal hjælpe danske virksomheder og videninstitutioner med at opnå EU-støtte. Udarbejdelsen af en EU-ansøgning kræver mange ressourcer, og ideen er derfor at give tilskud til selve arbejdet med at lave ansøgningen. 

EUopSTART dækker eksempelvis følgende programmer: 

  • EIC Accelerator Stage 2
  • Eurostars
  • Marie Sklodowska-Curie Actions
  • Horizon Europe, Søjle II, 1- og 2-fasede klynge puljer

Muligheder med EUopSTART

I kan som udgangspunkt få et tilskud på op til 50.000 kr. Hvis I påtager dig koordinatorrollen i konsortiet, kan I dog søge om et tilskud på̊ op til 75.000 kr. Tilskuddet fra EUopSTART kan bruges til at dække jeres lønudgifter, relevante udgifter til rejser, samt tilskud til ekstern hjælp fra konsulenter til udarbejdelse af ansøgningen. Tilskuddet til ekstern hjælp kan maksimalt udgøre 70 % af det samlede tilskud.

I kan få dækket op til 50 % af alle udgifter. Lønomkostningerne beregnes ud fra en fast timepris på̊ 600 kr./time. I kan modtage følgende satser til udarbejdelse af ansøgninger:

  • Koordinator i et projekt: maks. 75.000 kr.
  • Partner i et projekt: maks. 50.000 kr.

Krav til EUopSTART

Det er et krav, at tilskudsperioden skal være af minimum en måneds og maksimum et års varighed. Tilskudsperioden starter på̊ datoen for indsendelse af ansøgning til EUopSTART og slutter den dato, der er deadline for at sende ansøgningen til det valgte program.

Herudover er der følgende krav:

  • Virksomheder skal have eksisteret min. 1 år på ansøgningstidspunktet
  • Virksomheden skal have omsat for mindst 1 mio. kr. eller have tiltrukket ekstern kapital på min. 500.000 kr eller have haft mindst to fuldtidsansatte inden for det seneste afsluttede regnskabsår
  • Virksomheden må ikke have forfalden gæld til det offentlige
  • Tilskudsperioden skal være af minimum én måneds varighed. Den starter på datoen for indsendelse af ansøgning til EUopSTART og slutter senest den dato, der er deadline for at sende ansøgningen til det valgte program.

Du kan løbende indsende din ansøgning til EUopSTART. Vurderingen af din ansøgning vil dog først finde sted efter cut-off datoerne, som fremgår herunder. 

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under EUopSTART i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra EUopSTART?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til EUopSTART. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant