EUopSTART

EUopSTART - 2018

Deadline: 8. oktober 2018

Få et tilskud på op til 75.000 kr. til at forberede en EU-ansøgning. Tilskuddet fra EUopSTART kan bruges til at dække jeres lønudgifter, relevante udgifter til rejser, samt tilskud til ekstern hjælp fra konsulenter til udarbejdelse af ansøgningen. 

I 2018 er der tre frister for ansøgning: 26. februar, 22. maj og 8. oktober. 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra EUopSTART

Få vejledning om EUopSTART

Er dette opslag det bedste match til jeres projekt? Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres muligheder for at søge støtte fra EUopSTART.

Alle opslag fra EUopSTART

Om EUopSTART

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders deltagelse i europæisk forskning, udvikling og innovation. Programmet giver tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners arbejde med udarbejdelse af ansøgninger til en række europæiske støtte- og tilskudsprogrammer. 

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant