Eurostars

Yder 3,5 - 11 mio. kr. i tilskud til forskning og udvikling inden for:

Om Eurostars

Eurostars er et EU-program rettet mod små og mellemstore innovative virksomheder. Eurostars drives af EUREKA, et mellemstatsligt netværk, som involverer 37 lande. Formålet med Eurostars er at styrke europæisk konkurrenceevne, skabe nye job og støtte innovative SMV'er og projektpartnere (store virksomheder, universiteter og forskningsorganisationer).

Muligheder med Eurostars

Eurostars yder medfinansiering til forsknings- og udviklingsaktiviteter og prioriterer projekter som specifikt refererer til FN's Verdensmål (SDG 17). Eurostars-programmet støtter alle former for projektpartnere og giver mulighed for at deltage uden at modtage finansiering. For hvert land gælder nationale regler, fx yder nogle lande kun finansiering til SMV'er.

En succesfuld ansøgning kan give projekt-partnerne:

 • Finansiel støtte på EUR 0,5-1,5 mio. til teknologi og produktudvikling
 • Finansieringssatser til SMV’er på typisk 50-60%

Krav til Eurostars

Eurostars støtter forsknings- og udviklingsprojekter med en høj teknologisk sværhedsgrad og vægter projekter med stærke partnerskaber. Der er syv primære krav som berettiger et projekt til støtte fra Eurostars:

 • Konsortiet skal ledes af en innovativ SMV fra et af de 37 Eurostars-lande.
 • Konsortiet skal sammensættes af mindst to enheder, der er uafhængige af hinanden.
 • Konsortiet skal bestå af mindst to Eurostars-lande, hvor mindst én organisation kommer fra et associeret land fra EU eller Horizon Europe.
 • SMV'ernes budget er 50% eller mere af de samlede projektomkostninger.
 • Ingen enkelt deltager eller land kan tildeles mere end 70% af projektets budget.
 • Projektets varighed er ikke længere end 36 måneder.
 • Projektet har eksklusivt fokus på civile ansøgninger.

Derudover skal danske SMV'er fremvise en bruttofortjeneste på 250.000 kr. i det seneste regnskabsår ELLER ekstern kapitalinvestering på minimum 100.000 kr. inden for de sidste tre år.

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Eurostars. Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

04
nov
2021

Eurostars-puljen støtter innovative SMV'er og udvikling af innovative produkter, processer og tjenester. Det gør de ved at yde finansiering til tværnationale innovationsprojekter; hvis produkter hurtigt kan kommercialiseres.

Danske deltagere kan kun modtage fuld finansiering i projekter med fokus på:

 • Grøn omstilling, såsom energiteknologi, Agrofood-teknologi, landbrug og marine ressourcer samt miljø.
 • Sundhed og bioteknologi, herunder big data eller andre teknologier, der understøtter smarte sundhedsløsninger.

Danske deltagere i projekter inden for nye materialer, transport og mobilitet, industriel fremstilling og digitale teknologier skal have en klar målsætning om at have en stærk indflydelse på CO2-reduktionen eller den grønne omstillingsdagsorden for at få fuld finansiering.

Danske deltagere i projekter med fokus uden for grøn omstilling, sundhed og bioteknologi kan maksimalt modtage op til €50.000 uanset projektstørrelse.

Kan dit projekt få støtte fra Eurostars?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Eurostars. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant