Eurostars

Eurostars - 2021

Deadline: 4. februar 2021

Med Eurostars kan din virksomhed få medfinansiering til udvikling af nye produkter, teknologier eller services. Eurostars støtter projekter med stort kommercielt potentiale. Det er et krav, at man i projektet ansøger sammen med mindst én international partner. 

Danske deltagere kan kun opnå fuld finansiering i projekter med fokus på:

  • Grøn omstilling, såsom energiteknologi, fødevare-teknologi, landbrug og marineressourcer og miljø.
  • Sundhed og bioteknologi, herunder big data eller andre teknologier, der understøtter smarte sundhedsløsninger.

Danske deltagere i projekter inden for materiale, transport/mobilitet, produktion og digitale teknologier skal have et mål om betydelige effekter på CO2-reduktion eller grøn omstilling for at modtage fuld finansiering.

Danske deltagere i projekter med fokus uden for grøn omstilling eller sundhed og bioteknologi kan maksimalt modtage op til € 50.000 uanset projektstørrelse.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Eurostars

Kan dit projekt få støtte fra Eurostars

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Eurostars.

Alle opslag fra Eurostars

Om Eurostars

Med støtte fra Eurostars kan virksomheder gennemføre markedsnære udviklingsprojekter på tværs af landegrænser. Der gives støtte til alle teknologiområder. Koordinatoren for projektet skal være en højteknologisk SMV, der bruger minimum 10% af omsætning eller personale på forskning & udvikling.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant