Eurostars

Eurostars III call 4

Deadline: 13. april 2023

Eurostars-puljen støtter innovative SMV'er og udvikling af innovative produkter, processer og tjenester. Det gør de ved at yde finansiering til tværnationale innovationsprojekter; hvis produkter hurtigt kan kommercialiseres.
Konsortiepartnere er underlagt specifikke, nationale kriterier for deres oprindelsesland.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Eurostars

Kan dit projekt få støtte fra Eurostars

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Eurostars.

Alle opslag fra Eurostars

Om Eurostars

Med støtte fra Eurostars kan din virksomhed gennemføre internationale højteknologiske og videnstunge forsknings- og udviklingsprojekter med stort markedspotentiale. Fonden tilbyder finansiering til projekter inden for alle teknologiske områder. Den koordinerende enhed skal være en SMV.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant