Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Yder 0,3 - 15 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) yder støtte til projekter inden for fødevarebranchen, som sigter mod at skabe nye og forbedrede teknologier og anvende teknologierne i produkter, processer og/eller tjenesteydelser.

Målgruppen for GUDP er aktører inden for fødevareerhvervet, eksempelvis:

 • Private virksomheder
 • Brancheorganisationer
 • Forskningsinstitutioner

Mulighederne med GUDP

Deltagere kan ved succesfuld ansøgning opnå:

 • Støttebeløb på 250.000 - 15 mio. kr.
 • Netværk til udviklingspartnere og marked
 • Teknologi- og videntilførsel

Projekterne kan vare op til 4 år (netværksprojekter dog maks. 2 år).

Vurderingskriterierne

GUDP vurderer ansøgninger ud fra 4 grønne parametre for bæredygtighed:

 • Begrænsning af miljøpåvirkning fra næringsstofferne (N og P), pesticider og klimagasser.
 • Bæredygtig ressourceanvendelse.
 • Forbedring af fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, human sundhed og ernæring.
 • Skånsomme produktionsmetoder

Samt 2 økonomiske bæredygtighedsparametre:

 • Projektdeltagernes provenu
 • Videre økonomisk effekt

Ansøgere skal beskrive projektets effekt i forhold til minimum et grønt og et økonomisk bæredygtighedsparameter med realistiske underbyggede beregninger. Projekter der er mere helhedsorienterede i forhold til bæredygtighedsparametrene er også velkomne.

Udover bæredygtighedsparametrene lægger GUDP vægt på at projekterne skal:

 • Være nytænkende og have en tydelig nyhedsværdi.
 • Være relevante for erhvervslivet med en faglig forankring.
 • Have et stort kommercielt potentiale og en stærk forretningsplan
 • Være drevet af et stærk team med de rette faglige og tekniske kvalifikationer
 • Fonden støtter projekter i hele værdikæden fra produktion til afsætning og transport. Projekter, som adresserer hele værdikæden vil blive vægtet højt.

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

31
aug
2023

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram yder tilskud til projekter i udviklings- eller demonstrationsfasen samt netværksprojekter, som både fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed i fødevarebranchen. Særligt prioriteres projekter med direkte, målbare klimaeffekter, som adresserer hele værdikæden. Fonden støtter projekter med mellem 250.000 og 15 mio. kr., for netværksprojekter dog mellem 250.000 og 2 mio. kr.

I 2023 vil fonden have særligt fokus på følgende temaer:

 • Klima
 • Biodiversitet
 • Vandmiljø
 • Effektiv ressourceudnyttelse
 • Værdikæder

Kan dit projekt få støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant