Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Yder 0,3 - 15 mio. kr. i tilskud til udvikling og demonstration inden for:

Om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

I 2017 uddeler Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 180 mio. kr. til branchedrevne projekter inden for jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet, der sigter mod at skabe nye og forbedrede teknologier og anvende teknologierne i produkter, processer og/eller tjenesteydelser. Desuden skal GUDP sikre, at der bliver bevilliget midler til projekter inden for fødevaresektoren.

Virksomheder kan ved succesfuld ansøgning opnå:

 • Støttebeløb på 250.000 -15 mio. kr.
 • Netværk til udviklingspartnere og marked
 • Teknologi- og videntilførsel

GUDP yder tilskud til ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor projekterne på samme tid skal understøtte grøn bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. 

Muligheder med GUDP

Målgruppen for GUDP-programmet er forskningsinstitutioner, producenter, iværksættere mv. inden for fødevareerhvervet. GUDP lægger især vægt på, at projekterne styrker fødevareerhvervets konkurrenceevne. Der er typisk to årlige ansøgningsrunder. 

Der kan med GUDP gennemføres innovative projekter inden for:

 • Bæredygtig planteproduktion
 • Bæredygtig husdyrproduktion med bedre dyrevelfærd 
 • CO2-neutral energiproduktion i landbruget 
 • Markedsdrevet økologisk produktion 
 • Produktivitetstilvækst og øget værdiskabelse
 • Bæredygtigt fiskeri og en bæredygtig akvakulturproduktion

Forskning kan indgå i GUDP-projekter, når det er et relevant middel til at opnå konkrete udviklings- og demonstrationsmål, der fremmer en veldokumenteret vej frem mod markedet.

Krav til støtte fra GUDP

 • GUDP prioriterer projekter, der har fokus på samspillet mellem bæredygtighed, effektivitet og værdiløft
 • Projekterne skal have en tydelig nyhedsværdi
 • Ordningen kan søges af én eller flere deltagere 
 • Projekterne må maksimalt vare 4 år

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

11
jun
2018

Projekter under dette opslag skal bidrager med konkrete, praksisnære løsninger omkring de særlige forhold og udfordringer, der er for økologien i forhold til klima og miljø og i forhold til fortsat udvikling af en høj standard for husdyrsundhed og –velfærd i økologisk jordbrug. Der gives tilskud til projekter, hvor der udføres forskning og evt. udvikling og/eller demonstration vedr. økologisk jordbrugs bidrag til samfundsmæssige gevinster. 80% af midlerne er som udgangpunkt øremærket til projekter af kommerciel karakter. 

06
sep
2018

Du kan søge tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter (op til 15 mio. kr.) og til netværksprojekter (op til 2 mio. kr.). Projektet skal resultere i både grønne og økonomiske bæredygtighedseffekter. GUDP yder tilskud til udvikling af nye:

 • Teknologier
 • Redskaber
 • Produktionssystemer
 • Analysemetoder
 • Processer
 • Produkter
 • Management- og logistikløsninger

Det endelige opslag for runde II offentliggøres 24. maj 2018. Opslaget her er fra runde 1, men der forventes ikke væsentlige ændringer. 

Kan jeres projekt få støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)?

Vi kan hjælpe med at vurdere, om I bør overveje en ansøgning til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Lad os tage en uforpligtende samtale om jeres mulighed for at få støtte.

Lad os vurdere jeres idé

Vi kan hurtigt fortælle, om offentlig støtte er relevant for jeres projekt. Fortæl os lidt om ideen, så giver vi en overordnet vurdering af støttemulighederne.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant