Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Yder 0,3 - 15 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) yder støtte til projekter inden for fødevarebranchen, som sigter mod at skabe nye og forbedrede teknologier og anvende teknologierne i produkter, processer og/eller tjenesteydelser.

Målgruppen for GUDP er aktører inden for fødevareerhvervet, eksempelvis:

 • Private virksomheder
 • Brancheorganisationer
 • Forskningsinstitutioner

Deltagere kan ved succesfuld ansøgning opnå:

 • Støttebeløb på 250.000 - 15 mio. kr.
 • Netværk til udviklingspartnere og marked
 • Teknologi- og videntilførsel

GUDP yder tilskud til ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor projekterne på samme tid skal understøtte grøn og økonomisk bæredygtighed.

Mulighederne med GUDP

GUDP lægger især vægt på projekternes direkte målbare klimaeffekt. Der er typisk to årlige ansøgningsrunder.

GUDP støtter innovative projekter inden for:

 • Miljø
 • Klima
 • Bæredygtig ressourceanvendelse
 • Skånsomme produktionsmetoder inkl. dyrevelfærd
 • Fødevaresikkerhed
 • Human sundhed og ernæring
 • Fødevarekvalitet.

Forskning kan indgå i GUDP-projekter, når det er et relevant middel til at opnå konkrete udviklings- og demonstrationsmål, der fremmer en veldokumenteret vej frem mod markedet.

Krav til støtte fra GUDP

 • GUDP prioriterer projekter, der fremmer både grøn og økonomisk bæredygtighed. Særlig projekter med direkte målbar klimaeffekt. 
 • Projekterne skal have en tydelig nyhedsværdi, relevans, faglig kvalitet og forankring i erhvervslivet.
 • Ordningen kan søges af én eller flere deltagere. 
 • Projekterne må maksimalt vare 4 år (netværksprojekter dog maks. 2 år).

Kommende deadlines

Nedenfor er vist de kommende ansøgningsfrister under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Er der tid nok til at nå næste ansøgningsfrist? Vi anbefaler at beregne 1-2 måneder til udarbejdelse af ansøgningen.

02
feb
2022

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) yder tilskud til projekter i udviklings- eller demonstrationsfasen samt netværksprojekter, som både fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed i fødevarebranchen. Særligt prioriteres projekter med direkte, målbare klimaeffekter. Fonden støtter projekter med mellem 250.000 og 15 mio. kr., for netværksprojekter dog mellem 250.000 og 2 mio. kr.

Der kan være tale om udvikling eller demonstration af nye:

 • Teknologier
 • Redskaber
 • Produktionssystemer
 • Analysemetoder
 • Processer
 • Produkter
 • Management- og logistikløsninger

Ansøgningsfrist er tentativ og indkaldelse er eksempel fra  2021. 2022 indkaledelse og frister offentliggøres forventeligt i december 2021.

Kan dit projekt få støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant