Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Yder 0,3 - 15 mio. kr. i tilskud til udvikling og demonstration inden for:

Om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) yder støtte til branchedrevne projekter inden for jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet, der sigter mod at skabe nye og forbedrede teknologier og anvende teknologierne i produkter, processer og/eller tjenesteydelser. Desuden skal GUDP sikre, at der bliver bevilliget midler til projekter inden for fødevaresektoren.

Målgruppen for GUDP-ordningen er følgende aktører inden for fødevareerhvervet:

 • Private virksomheder
 • Producenter
 • Iværksættere
 • Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter
 • Forskningsinstitutioner

Deltagere kan ved succesfuld ansøgning opnå:

 • Støttebeløb på 250.000 -15 mio. kr.
 • Netværk til udviklingspartnere og marked
 • Teknologi- og videntilførsel

GUDP yder tilskud til ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor projekterne på samme tid skal understøtte grøn bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. 

Muligheder med GUDP

Målgruppen for GUDP-programmet er forskningsinstitutioner, producenter, iværksættere mv. inden for fødevareerhvervet. GUDP lægger især vægt på, at projekterne styrker fødevareerhvervets konkurrenceevne. Der er typisk to årlige ansøgningsrunder. 

Der kan med GUDP gennemføres innovative projekter inden for:

 • Bæredygtig planteproduktion
 • Bæredygtig husdyrproduktion med bedre dyrevelfærd 
 • CO2-neutral energiproduktion i landbruget 
 • Markedsdrevet økologisk produktion 
 • Produktivitetstilvækst og øget værdiskabelse
 • Bæredygtigt fiskeri og en bæredygtig akvakulturproduktion

Forskning kan indgå i GUDP-projekter, når det er et relevant middel til at opnå konkrete udviklings- og demonstrationsmål, der fremmer en veldokumenteret vej frem mod markedet.

Krav til støtte fra GUDP

 • GUDP prioriterer projekter, der har fokus på samspillet mellem bæredygtighed, effektivitet og værdiløft
 • Projekterne skal have en tydelig nyhedsværdi
 • Ordningen kan søges af én eller flere deltagere 
 • Projekterne må maksimalt vare 4 år (netværksprojekter dog maks. 2 år).

 

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant