Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

GUDP - Ansøgningsrunde I

Deadline: 26. februar 2020

Du kan søge tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter (op til 15 mio. kr.) og til netværksprojekter (op til 2 mio. kr.). Projektet skal resultere i både grønne og økonomiske bæredygtighedseffekter. GUDP yder tilskud til udvikling af nye:

  • Teknologier
  • Redskaber
  • Produktionssystemer
  • Analysemetoder
  • Processer
  • Produkter
  • Management- og logistikløsninger

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Kan dit projekt få støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Alle opslag fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Under GUDP kan virksomheder og forskningsinstitutioner få støtte til at realisere gode idéer, der styrker en ambitiøs nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling såvel som økonomisk bæredygtighed. Projektidéerne skal bidrage til løsning af de væsentligste udfordringer for de danske fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhverv og til de generelle fødevare-, erhvervs- og miljøpolitiske målsætninger.  

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant