Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt udviklings- og demonstrationsprogram runde II 2022 (GUDP)

Deadline: 31. august 2022

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram yder tilskud til projekter i udviklings- eller demonstrationsfasen samt netværksprojekter, som både fremmer grøn og økonomisk bæredygtighed i fødevarebranchen. Særligt prioriteres projekter med direkte, målbare klimaeffekter, som adresserer hele værdikæden. Fonden støtter projekter med mellem 250.000 og 15 mio. kr., for netværksprojekter dog mellem 250.000 og 2 mio. kr.

Der kan være tale om udvikling eller demonstration eller netværk inden for:

  • Teknologier
  • Redskaber
  • Produktionssystemer
  • Analysemetoder
  • Processer
  • Produkter
  • Management- og logistikløsninger

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Kan dit projekt få støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP).

Alle opslag fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram giver støtte til at realisere projekter, der styrker ambitiøs nytænkning i den danske fødevarebranche gennem grøn og økonomisk bæredygtighed. Fonden lægger særlig vægt på projekter med direkte, målbare klimaeffekter. Projekter kan søge tilskud på mellem 250.000 og 15 mio. kr., for netværksprojekter dog mellem 250.000 og 2 mio. kr.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant