Skriv den overbevisende ansøgning

Ansøgningens kvalitet skal være lige så høj, som i forretningsplanen til en potentiel investor. Vi guider jer til kvalitetsindholdet.

Opbygning og indhold

Det skal være fuldstændigt klart, hvorfor jeres projekt er værd at investere i. Alle ansøgninger er forskellige og stiller forskellige krav til indhold. Overordnet set er de fleste dog opbygget af følgende områder, som I skal kunne redegøre for i dybden:

Udbytte og resultater

Hvordan lever jeres projektresultater op til det udbytte fonden efterspørger? Er der sammenhæng mellem fondens investering og de resultater I skaber? I skal som oftest gøre rede for jeres forventede omsætning og stigning i beskæftigelses over en 5-årig periode efter projektets afslutning.

Teknologi

Produktet/servicen skal have innovationshøjde og være nyskabende. Enten ved at bruge eksisterende teknologi på en ny måde eller ved at udvikle helt ny teknologi. I skal derfor kunne argumentere for, hvordan den teknologi I vil udvikle eller bruge er anderledes end andre løsninger i markedet.

Marked

Som tommelfingerregel skal I kunne påvise et markedspotentiale på mere end 100 mio. euro over en 5-årig periode. I skal have en klar vision for, hvordan produktet kommer på markedet og en realistisk forventning til jeres egen markedsandel. Fonde vil vide, at I kender jeres marked. I skal derfor også være helt skarpe på konkurrenter og markedsbarrierer.

Organisation

Det er vigtigt, at der er et velovervejet konsortium bag projektet. Ved opstarten på ansøgningen bør I have gjort jer overvejelser om processen fra udviklingen til markedet og hvilke partnere, der passer ind i værdikæden. I ansøgningen skal det fremgå, hvilken funktion den enkelte partner har og hvorfor de er nødvendige for at gennemføre projektet.

Projektplan og budget

Der skal vedlægges en detaljeret plan for de aktiviteter, der skal gennemføres i projektet. Herunder forventede omkostninger for hver enkel projektpartner. Planen består typisk af en række arbejdspakker, som skal forstås som delprojekter med hver deres egen plan, delmål og økonomi. Arbejdspakkerne samles til én projektplan og budget, som bruges ved ansøgningen.

Dine muligheder for offentlig støtte

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af støttemulighederne og fortælle mere om vores services.

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant

Hold dig opdateret!

Vi scanner dagligt markedet for støtteordninger, så vi kan give dig aktuel viden om nye muligheder.

Tilmeld dig vores nyhedsservice og bliv opdateret på arrangementer, nye tilskudsmuligheder og kommende deadlines inden for din branche.

Tilmeld dig