Kom videre efter deadline

Godkendt eller afvist? Vi giver jer et overblik over, hvordan I kommer igang med projektet, samt gode råd til at komme videre efter et afslag. 

Ansøgningen er godkendt

Før I kan komme i gang med projektet skal den endelige aftale indgås. Herefter starter projektimplementering og gennemførelse af  de aktiviteter, I har beskrevet i ansøgningen, samt administration af projekts ressourcer.

Kontraktforhandlinger

Efter en succesfuld ansøgning bliver alle projektpartnere inviteret til kontraktforhandlinger. Der er som udgangspunkt altid to aftaler, der skal indgås – én i konsortiet, og én med fonden:

  • En partnerskabsaftale dækker over de interne forpligtigelser parterne imellem, herunder arbejdsopgaver, økonomi og IPR. Partnerskabsaftalen skal overholde eventuelle krav fra den pågældende fond.
  • En aftale med fonden handler om budget og projektaktiviteter, dvs. en omskrivning og præcisering  af ansøgningen. 

Projektledelse og -administration

Da der er tale om offentlige midler, er der krav om en stram administration af støtten. Velplanlagt projektledelse og –administration er af afgørende for en effektiv og succesfuld gennemførelse af projektet. Vi anbefaler at man afsætter 5-10% af projektets budget til disse opgaver, og løbende afholder statusmøder partnerne imellem.

Projekterne gennemføres altid under princippet ”comply or explain”. Det betyder, at hvis projektet kører efter planen og de løbende målsætninger nås, er der minimal indgriben fra fonden. Hvis der derimod er betydelige afvigelser fra projektplan og budget skal I kunne forklare hver en afvigelse.

Projektlederen rapporterer løbende budget- og aktivitetsopfølgninger til fonden ud fra aftalte intervaller – typisk halvårlige. Udbetalingerne af støtten sker typisk i samme interval, og kan være enten forud- eller bagudbetalt.

Afslag – skal man søge igen?

Det er ikke unormalt, at et godt projekt får afslag på støtte. På nogle fonde er succesraten så lav som 5-10%. Men et afslag betyder ikke nødvendigvis, at projektet er uegnet til at modtage tilskud. Det er vigtigt at bruge afslaget konstruktivt til at komme videre.

Vi giver dig tre tips til hvordan:

  1. Forstå begrundelsen. I vil typisk få en skriftlig begrundelse for afslaget. Afsæt tid til at gennemgå de enkelte afslagsgrunde, genlæs jeres ansøgning, og overvej hvorfor evaluatorerne er kommet frem til begrundelserne. I de fleste tilfælde har I mulighed for at følge op på afslaget, så ring og bed om en uddybning.
  2. Få hjælp fra friske øjne. Mange synes det er rart at få uvildige øjne til at kigge ansøgningen igennem og hjælpe med at vurdere, om den kan komme igennem næste ansøgningsrunde. Det kan vi fx hjælpe jer med.  
  3. Identificer muligheder for forbedringer. Når I har forstået begrundelsen for afslaget, og fået bekræftet af projektet passer til det pågældende opslag, kan I gå i gang med at gøre noget ved det. Gør en indsats for at løfte de svage områder i jeres ansøgning.

Dine muligheder for offentlig støtte

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af støttemulighederne og fortælle mere om vores services.

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant

Hold dig opdateret!

Vi scanner dagligt markedet for støtteordninger, så vi kan give dig aktuel viden om nye muligheder.

Tilmeld dig vores nyhedsservice og bliv opdateret på arrangementer, nye tilskudsmuligheder og kommende deadlines inden for din branche.

Tilmeld dig