Kom godt igang

Der er hård konkurrence om offentlig støtte. Brug den indledende fase til at få styr på de overordnede linjer for jeres kommende ansøgning.    

Er jeres projekt egnet til at modtage støtte?

Før I beslutter at gå i gang med en ansøgning, bør I overveje fem centrale områder: 

 • Tidskrævende ansøgningsproces
  De fleste ansøgninger er omfattende og kræver gennemarbejdet materiale. Kan I prioritere jeres bedste medarbejders tid til at udarbejde ansøgningen?
 • Krav om medfinansiering
  I skal selv finansiere en del af projektbudgettet. Start-ups har typisk vanskeligt ved at opfylde dette krav. Har I ressourcerne til medfinansiering?
 • Stærke kompetencer
  Fondene støtter kun projekter, hvor virksomheden er klar til at løfte opgaven. Kan I overbevise en evaluator om, at I har kompetencerne til at gennemføre projektet?
 • Projektidéen matcher kravene
  Fondene stiller forskellige krav til bl.a. innovationshøjde og samfundsrelevans. Stemmer jeres projektidé overens med kravene og indholdet i opslaget?
 • Projektet er på det rigtige stadie
  Fondene støtter projekter i faserne fra forskning, over udvikling, til demonstration. I kan typisk ikke få støtte til produktionsforberedelse og markedsføring. Er jeres projekt på et relevant stadie?

Hvis I kan svare ja til de fleste spørgsmål, er I godt på vej mod offentlig støtte!

Kom godt fra start

I den indledende fase er det vigtigt at tænke alle aspekter af projektet godt igennem. De følgende tre råd sikrer, at I kommer godt fra start.

1) Find den rigtige støtteordning
Øg chancerne for støtte ved at vælge den rigtige støtteordning. Det lyder basalt. Men markedet for støtteordninger er stort og det tager tid at identificere de bedste muligheder. Nogle fonde har ét generelt opslag, mens andre fonde har temaopslag. Hvor passer jeres projekt ind? Brug fx Teknologiudvikling.dk til at få et overblik.

2) Undersøg nyhedsværdien
Undersøg om jeres teknologi/service har tilstrækkelig innovationshøjde og dermed er ny eller anvendt på en ny måde. Lav eventuelt en nyhedsundersøgelse eller kontakt et universitet og få dem til at validere teknologien og ideen. I kan også kontakte den pågældende fond, for at teste projektideen hos deres sekretariat.

3) Inddrag de bedste partnere

Mange fonde stiller krav om internationale partnerskaber, hvilket betyder at I skal ansøge som et konsortium Det er derfor en god idé hurtigst muligt at få styr på, hvilke typer partnere der er nødvendige i projektet. Start med at lave en bruttoliste over de virksomheder, vidensinstitutioner m.fl. I gerne vil samarbejde med.

Det skal være tydeligt, hvad hver partner får ud af at deltage i projektet og hvad de hver især bidrager med. Den ideelle partner er med til at løfte kvaliteten af konsortiet og har de relevante kompetencer og økonomiske ressourcer til at udføre deres aktiviteter. Der er naturligvis mange fordele ved at vælge en samarbejdspartner I kender. Men nye partnere bidrager tit med nogle nye perspektiver – og det kommer både projekt og virksomhed til gode.

Når I har fået alt dette på plads, er I klar til at gå igang med at skrive ansøgningen. 

Dine muligheder for offentlig støtte

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af støttemulighederne og fortælle mere om vores services.

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant

Hold dig opdateret!

Vi scanner dagligt markedet for støtteordninger, så vi kan give dig aktuel viden om nye muligheder.

Tilmeld dig vores nyhedsservice og bliv opdateret på arrangementer, nye tilskudsmuligheder og kommende deadlines inden for din branche.

Tilmeld dig