Højteknologifonden

Yder 5 - 15 mio. kr. i tilskud til forskning og udvikling inden for:

Om Højteknologifonden

Højteknologifonden er blevet til Innovationsfonden

Den 1. april 2014 blev Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation lagt sammen i Innovationsfonden. Fonden tilbyder offentlig støtte til højteknologiske projekter, strategisk forskning og samfundspartnerskaber.

Gå til Innovationsfonden

Højteknologifonden har årligt DKK 250 mio til medfinansiering af udvikling af nye produkter og teknologier.

Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af programmet få:

  • DKK 5-75 mio. til teknologi- og produktudvikling
  • Netværk til udviklingspartnere
  • Adgang til nye markeder
  • Teknologi- og videnstilførsel

Formålet med Højteknologifonden er at styrke den danske konkurrenceevne i forhold til resten af verden og skabe nye arbejdspladser.

Muligheder med Højteknologifonden

Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder uanset branche og teknologiniveau. Det er således også interessant for virksomheder med traditionel produktion og ikke kun for højteknologiske virksomheder.

Det afgørende er, at virksomheden enten står over for en teknologisk udfordring, eller har en projektidé til at løse en teknologisk/samfundsmæssig problemstilling. Gennem Højteknologi fonden kan virksomheder få medfinansiering fra fonden til projektets forskning og udvikling, samt den efterfølgende demonstration.

Der er to programmer under Højteknologifonden; projekter og platforme, som du kan læse mere om i de to afsnit nedenfor.

Krav til støtte fra Højteknologifonden

Der er tre overordnede krav til et projekt for at kunne søge støtte fra Højteknologifonden:

  • Innovationshøjde - produktet/teknologien skal være ny(t) og løse en relevant dansk udfordring og/eller kan bringe dansk industri i verdensklasse eksempelvis indenfor energi, produktion, miljø, materialer, mv.
  • Stort markedspotentiale eller stor samfundsøkonomisk impact
  • Stærkt konsortium med anerkendte partnere med succesfuld track-record

Delprogram: Projekter

Delprogrammet ”Projekter” er det største i Højteknologifonden. Programmet er relevant for alle typer virksomheder, især dem, der er på forkant med deres forretningsområde, og interesseret i at udføre deres eget F&U-arbejde.

Projekterne kræver minimum deltagelse fra 1 universitet og 1 privat virksomhed.

Medfinansieringen er på 60% for projektaktiviteter for små og mellemstore virksomheder og 50% for store virksomheder.

Delprogram: Platforme

Højteknologifondens delprogram ”Platforme” er rettet mod store initiativer med henblik på at skabe en eller flere nye teknologiplatforme. Konceptet er, at en gruppe af interessenter har en fælles projektidé (platform), hvor der er behov for forskellige kompetenceprofiler, både ift. forskning og industrielle profiler.

Et projekt under delprogrammet ”Platforme” er oftest længere fra markedet end et projekt under delprogrammet ”Projekter”, og målet er at udvikle en eller flere teknologiplatforme over en 3-5 årig periode, som gruppen af virksomheder efterfølgende kan udnytte kommercielt i en række forskellige applikationer.

Medfinansieringen er på 60% for projektaktiviteter for små og mellemstore virksomheder og 50% for store virksomheder.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Højteknologifonden i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Højteknologifonden?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Højteknologifonden. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant