Horizon 2020

Yder 3,5 - 35 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for 2014-2020. Med et budget på ca. 600 milliarder kr. er programmets formål at booste Europas vidensbaserede økonomi til at tackle prioriterede udfordringer.

Mulighederne ved Horizon 2020

Med støtte fra Horizon 2020 kan du gennemføre internationale forskning- og udviklingsprojekter med et typisk tilskud på 3-30 millioner kr. Der vil være mulighed for at søge støtte til omkostninger forbundet med forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter. 

Horizon 2020 er opdelt i arbejdspakker og undertemaer. Vi har gennemgået dem og udvalgt de opslag, som er relevante for virksomheders teknologi- og produktudvikling. På vores side er de grupperet i følgende overordnede områder:

Klik ind på de enkelte områder for at læse mere om de konkrete muligheder.

Krav under Horizon 2020

Horizon 2020 lægger vægt på offentlig-private partnerskaber, samt samarbejde på tværs af værdikæden, hvor forskning og udviklingsaktiviteter bliver brugt til at løse konkrete samfundsmæssige problemstillinger. Derudover vil man særligt gerne støtte SMV’erne i EU, der under programmet SME Instrument både kan ansøge alene eller i partnerskaber. 

EUopSTART – Hjælp til din Horizon 2020-ansøgning

EUopSTART har til formål at intensivere danske virksomheders deltagelse i europæisk forskning, udvikling og innovation. EUopSTART yder derfor økonomisk tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i europæiske innovationsprogrammer. Pengene kan bruges til at dække egne lønomkostninger og udgifter til konsulenter i forbindelse med ansøgningsskrivning.

Læs mere om EUopSTART her

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Horizon 2020. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant