Horizon 2020 Energi

Yder 7 - 35 mio. kr. i tilskud til forskning, udvikling og demonstration inden for:

Om Horizon 2020 Energi

Med støtte fra Horizon 2020 kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på energi-området. Virksomheder kan ved succesfuld anvendelse af programmet få:

 • € 1-5 mio. til teknologi- og produktudvikling
 • IPR – Patentrettigheder
 • Netværk til udviklingspartnere
 • Adgang til nye markeder
 • Teknologi- og videnstilførsel

Formålet med Horizon 2020 Energi er at øge den europæiske konkurrenceevne i forhold til resten af verden og skabe nye arbejdspladser.

Muligheder ved Horizon 2020 Energi

Mulighederne er til stede for såvel små som store virksomheder uanset branche og teknologiniveau. Det er således også interessant for virksomheder med traditionel produktion og ikke kun for højteknologiske virksomheder.
Det afgørende er, at virksomheden enten står over for en teknologisk udfordring, eller har en projektide til at løse en teknologisk/samfundsmæssig problemstilling. Gennem Horizon 2020 Energi kan virksomhederne få medfinansiering fra EU til forskning og udvikling.

Opslag under Horizon 2020 Energi, vil blive udbudt til projekter indenfor følgende kategorier (se nederst på siden for aktuelle opslag):

Det overordnede tema i Horizon 2020 Energi er opbygning af en kulstofvenlig, klimasikret fremtid. Dette omfatter emner som:

 • Globalt lederskab inden for vedvarende energi
 • Smart og ren energi til forbrugerne
 • Et smart borgercentreret energisystem
 • Smarte byer og fællesskaber
 • Nær-nul CO2-udslip fra fossile brændselsanlæg og kulstofintensive industrier

I tværsnittet mellem energi og IKT er der fokus på omstillingen af energisektoren gennem digitalisering.

Krav til EU’s Horizon 2020

Der er 3 overordnede krav til et projekt for at kunne ansøge om støtte fra EU’s Horizon 2020:

 • Innovationshøjde - produktet/teknologien skal være ny(t) og løse en Europæisk problemstilling på energiområdet
 • Stort markedspotentiale eller stor samfundsøkonomisk impact – min. €100mio over 5 år.
 • Projektet kræver 3 partnere fra 3 forskellige EU-lande.

Kommende deadlines

Der er ingen opslag under Horizon 2020 Energi i øjeblikket.

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Energi?

Hos Teknologiudvikling kan vi hjælpe med at vurdere, om du bør overveje en ansøgning til Horizon 2020 Energi. Fortæl os lidt om dit projekt, og lad os tage en uforpligtende samtale om muligheden for at støtte.

Lad os vurdere din idé

Teknologiudviklings konsulenter er specialiserede i offentlige støtteordninger. Vi kan give dig en overordnet vurdering af mulighederne og fortælle mere om vores services.

Fortæl os om jeres projekt

eller ring 61 60 75 08

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant