Horizon 2020 Energi

LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020: Socio-economic research conceptualising and modelling energy efficiency and energy demand

Deadline: 4. september 2019

In the European Union Strategy, Energy Efficiency was recognised as a resource in its own right which should be enabled to compete on equal terms with generation capacity and to have primary consideration across all policies. However, the structure of energy demand as well as the real value and the (energy and non-energy) impacts of energy efficiency are still not well understood with the effect that benefits of energy efficiency are not sufficiently taken into account in financial and political decision making, and planning.

In 2018 the research projects should help to make the Energy Efficiency First principle more concrete and operational and to better understand its relevance for energy demand and supply and its broader impacts across sectors and markets. 

In 2019 the aim of the action is to deepen the demand side-related parameters in existing models and to include new aspects and data sources (e.g. by tapping DSOs modelling for forecasting of distributed loads). 

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 Energi

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Energi

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 Energi.

Alle opslag fra Horizon 2020 Energi

Om Horizon 2020 Energi

Med støtte fra Horizon 2020 Energi kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på energi-området. Det vil sige forskning, der understøtter udvikling af et bæredygtigt energisystem, der bygger på flere energikilder og lagringsmedier, samt øget energieffektivitet. Der gives bl.a. støtte til projekter indenfor energieffektivitet, grøn teknologi (vindenergi, solceller, geotermi, vandkraft, biobrændsel, varme/køling etc.) og smart city-løsninger.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant