Horizon 2020 Energi

LC-SPACE-14-TEC-2018-2019: Earth observation technologies

Deadline: 12. marts 2019

The challenge is to mature application-oriented technologies in the domains of Earth Observation (EO) which are expected to underpin competitiveness and contribute to the integration of space in society and economy. The overarching objective is to improve the performance of EO systems, building on previous activities supported by the Union, Member States and ESA. The aim of this topic is to demonstrate, in a relevant environment, technologies, systems and subsystems for EO. Proposals should demonstrate significant improvements in such areas as miniaturization, power reduction, efficiency, versatility, and/or increased functionality, and should demonstrate at the viable extent complementarity to activities already funded by the Member States and the European Space Agency. Proposals should also ensure system readiness for operational services and provide leverage on industry competitiveness, particularly on export markets.

Støtter projekter inden for:

Det officielle opslag fra Horizon 2020 Energi

Kan dit projekt få støtte fra Horizon 2020 Energi

Er dette opslag det bedste match til dit projekt? Tag en uforpligtende samtale med en af vores konsulenter og hør mere om hvordan vi hjælper virksomheder med at skrive vinderansøgninger til Horizon 2020 Energi.

Om Horizon 2020 Energi

Med støtte fra Horizon 2020 Energi kan du gennemføre internationale forskningsprojekter, der understøtter EU’s politikker på energi-området. Det vil sige forskning, der understøtter udvikling af et bæredygtigt energisystem, der bygger på flere energikilder og lagringsmedier, samt øget energieffektivitet. Der gives bl.a. støtte til projekter indenfor energieffektivitet, grøn teknologi (vindenergi, solceller, geotermi, vandkraft, biobrændsel, varme/køling etc.) og smart city-løsninger.

Mere om støtteordningen

Få hjælp til din ansøgning

Vi hjælper virksomheder med at opnå offentlig støtte. Det gør vi ved at omsætte gode projekter til gennemarbejdede ansøgninger.

Få hjælp til hele ansøgningsprocessen:

Identifikation af støttemuligheder

Vi identificerer de bedste muligheder for jer
Udformning af projektet
Vi strukturerer jeres projekt, så det står helt skarpt
Udarbejdelse af ansøgning
Vi skriver ansøgningen, der øger jeres chance for succes markant